...

НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: интелигентни помощни устройства

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 4

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 0

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0

ВЪВ ВИДЕО: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 4

Сортирай резултатите по: дата | точностIndustry 4.0 при заваръчните технологии
... на съответните консумативи и помощни средства в зависимост от конкретната ... могат да бъдат създадени високотехнологични интелигентни системи за управление на заваръчния ... захранващ източник, правят тези носими устройства отлични решения в ролята им ... още

https://engineering-review.bg

BACnet комуникационен стандарт за сградна автоматизация и контрол
... помежду им. Проектирането на интелигентни сгради и осигуряването на оперативна ... без да са необходими допълнителни помощни средства за осъществяване на комуникация ... мениджъри е препоръчително да закупуват устройства и системи, сертифицирани от тестовите ... още

https://tech-dom.com

... последните години се разработиха и предложиха за приложение интелигентни алгоритми, използващи невронни мрежи, размита логика, ... на роботи в областта на т. нар. интелигентни помощни устройства (ИПУ) – оператори манипулират с робот, използвайки ... още

https://engineering-review.bg

... инструменти се допълва чрез системно интегрирани библиотеки от интелигентни символи и обекти. Standard - широка гама ... на помощни функции при създаване на схематични страници, включително: Автоматично номериране и преномериране на кабели, устройства и ... още

https://engineering-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА интелигентни помощни устройства В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА интелигентни помощни устройства ВЪВ ВИДЕО: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА интелигентни помощни устройства В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.ТЕМИТЕ В НОВИЯ БРОЙ
Колекторни системи за отпадъчни води

Колекторни системи за отпадъчни води

Методите за събиране и отвеждане на отпадъчните водни потоци включват гравитачни системи, системи под налягане и вакуумни системи, както и комбинации на всички изброени видове ... още
Индустриални осветители

Индустриални осветители

Производствените процеси в съвременните предприятия се изменят на все по-кратки интервали, като често е нужно едно и също помещение да се използва за няколко дейности, характеризиращи се със собствени изисквания ... още
Шинни системи

Шинни системи

Поддръжката и отстраняването на неизправности също са по-лесни и по-ефективни при шинните системи, тъй като не е необходимо да се проследяват кабелни линии и поради възможността за бърза смяна на компонентите ... още
Машинно зрение за интелигентни фабрики

Машинно зрение за интелигентни фабрики

Фундаменталната роля на автоматизираната визуална инспекция в процеса по дигитализация на промишлените предприятия и превръщането им в умни фабрики са коренни в осигуряването на възможност на интелигентното оборудване самостоятелно да "вижда" и изследва производствената среда ... още
Мощни интегрални постояннотокови ключове

Мощни интегрални постояннотокови ключове

Статията е посветена на типовете силови интегрални схеми, използвани за комутиране на постояннотокови товари и техните особености. Разгледани са: ключове за свързване на товари (Load Switches, Power Switches), интелигентни мощни ключове (Smart Power Switches), мощни мултиплексори (Power Muxes), ... още

Top