НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: мокър метод

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 13

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 0

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0

ВЪВ ВИДЕО: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 13

Сортирай резултатите по: дата | точностТенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци
... за съхранение в новоизградените хранилища е мокър, но понастоящем сухият метод е по-широко разпространен. Съоръженията за ... са единодушни, че за момента най-предпочитаният метод за осигуряване на дългосрочна безопасност за високоактивните отпадъци ... още

https://energy-review.bg

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове
... се при производството на комбинирани торове по нитрофосфатния метод, са прах, азотни оксиди, амоняк и флуорни ... нарастват. Некондензиращите отпадъчни газове се пречистват чрез мокър скрубер. Емисиите от процесите на втвърдяване при производството ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса
... задържат във филтърния кек. Този обикновено доста рентабилен метод се използва в много инсталации за изгаряне на отпадъци ... недопустими. Този излишък може ефективно да бъде абсорбиран в мокър скрубер, но тогава замърсяването се измества от атмосферния ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамична промишленост
... почистването на оборудването или при пречистването на газове с мокър скрубер. Водата, която е директно добавена към ... водно тяло, биологичното третиране би било най-ефективният метод за пречистване в производствени условия. Необходимо е обаче ... още

https://engineering-review.bg

Нискоенергийни методи за изпарително охлаждане
... директно и индиректно, адиабатно и диабатно, охлаждане според мокър термометър или точката на оросяване. Изпарителното охлаждане е ... която консумацията на енергия е изключително ниска. Този метод е подходящ в агресивни, замърсени среди, където ... още

https://engineering-review.bg

... за самостоятелни циркулационни помпи с мокър ротор и циркулационни помпи с мокър ротор, интегрирани в продуктите ( ... стандарти БДС EN 15316 Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на необходимата енергия за системата и ефективността ... още

https://energy-review.bg

Магнитно-прахов метод за безразрушаващ контрол
... износване и др. Характерните дефекти, откривани чрез този метод, са пукнатини, всмукнатини, порестост, несплавявания, различни включвания ... магнитни частици (сух метод) или от магнитни частици, размесени в течност (мокър метод). За постигане целите ... още

https://engineering-review.bg

Сероочистващи инсталации и реализирани проекти в България
... с вар/варовик (МПВ); абсорбция със сухо впръскване (АСВ); метод на Уелман Лорд (УЛ); комбинирани процеси за отстраняване на ... на емисиите на серните окиси. Сероочистващата инсталация е от мокър тип с реагент – варовик, който се разпръсква чрез ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА мокър метод В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА мокър метод ВЪВ ВИДЕО: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА мокър метод В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Тенденции при 5-осната обработка

Тенденции при 5-осната обработка

При 5-осната обработка са налице две допълнителни оси и множество нови възможности – режещият инструмент може да подходи към детайла от всички посоки, което създава условия за спомагателни дейности като ... още
Роботи при производството на пластмаси

Роботи при производството на пластмаси

Последните технологични достижения в роботиката в контекста на четвъртата индустриална революция правят роботизираните системи практически незаменими във все по-широк набор от приложения, свързани с производството на пластмаси и пластмасови изделия ... още

Top