НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: моторни прекъсвачи

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 16

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 12

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 8В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 16

Сортирай резултатите по: дата | точностМоторни прекъсвачи
Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат ... още

engineering-review.bg

... на придвижване на подвижния контакт. Товаровите прекъсвачи, работещи в комплект със заземители, имат ... на разединителите биват ръчни, пневматични и електродвигателни (моторни). Отличителна черта на разединителите, късосъединителите, отделителите ... още

energy-review.bg

ETI Elektroelement, Евгени Станчев: ETI засилва позициите си на местния пазар
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: ETI Elektroelement, Евгени Станчев: ETI засилва позициите си на местния пазар още

engineering-review.bg

Shihlin Electric, Хелън Су: Целта ни е да се превърнем във водещ доставчик на превключватели НН
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Shihlin Electric, Хелън Су: Целта ни е да се превърнем във водещ доставчик на превключватели НН още

engineering-review.bg

DTS проведе семинар в сътрудничество със Socomec и Shihli
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: DTS проведе семинар в сътрудничество със Socomec и Shihli още

engineering-review.bg

... – мрежови анализатори, SENTRON - разединители и товарови прекъсвачи с комуникационни възможности, SIRIUS - комутационни уреди за защита ... енергопотреблението на самите устройства до 80%. SIRIUS моторни пускатели и SIRIUS 3RW софтстартери, използващи ... още

energy-review.bg

Избор и съгласуване на автоматични прекъсвачи в уредби ниско напрежение
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Избор и съгласуване на автоматични прекъсвачи в уредби ниско напрежение още

engineering-review.bg

... : миниатюрни модулни апарати, автоматични прекъсвачи и товарови разединители с лят корпус, въздушни прекъсвачи, контактори и терморелета, моторни защити и контролни релета ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА моторни прекъсвачи В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 12


В И В-Изоматик
... на два или три източника на захранване и секционни прекъсвачи. Управление на понижено или повишено напрежение, загуба на фаза ... генератор. Подходящи за системи ниско и средно напрежение, контактори, моторни прекъсвачи и превключватели. още

energy-review.bg

ЦПС
... – Миниатюрни прекъсвачи, товарови прекъсвачи, дефектнотокови защити; MCCB – Автоматични прекъсвачи в лят корпус; ACB – Въздушни прекъсвачи от 630А до 6300А; MMS – Моторни защити и ... още

engineering-review.bg

Сименс, сектор Индустрия
SIRIUS контактори и моторни защитиwww.siemens.com/siriusФункционалност за измерване на енергийни стойности ... на специфични товари в периоди на производствени паузи.SENTRON прекъсвачи и разединителиwww.siemens.com/sentron Функционалност за измерване на ... още

engineering-review.bg

Семо
... Продуктовата линия на CHINT още включва въздушни автоматични прекъсвачи, контактори, термични и моторни защити, бутони и ключове, инвертори, софтстартери, релета ... още

engineering-review.bg

ВАЛЕЛЕКТРИК
... - апарати за защита НН: модулни апарати, автоматични прекъсвачи, моторни защити и термични релета; - апарати за управление ... Апарати за управление - Контактори - Термични релета и моторни прекъсвачи - Честотни регулатори и софтстартери - Датчици и ... още

energy-review.bg

ВАЛелектрик
... - апарати за защита НН: модулни апарати, автоматични прекъсвачи, моторни защити и термични релета; - апарати за управление ... Апарати за управление - Контактори - Термични релета и моторни прекъсвачи - Честотни регулатори и софтстартери - Датчици и ... още

engineering-review.bg

ВАЛелектрик
... защита - Модулни апарати - Автоматични прекъсвачи - Апарати с предпазители - Товарови прекъсвачи - Системи за АВР - Защита ... за управление - Контактори - Термични релета и моторни прекъсвачи - Честотни регулатори и софтстартери - Датчици и ... още

engineering-review.bg

Семо
... Продуктовата линия на CHINT още включва въздушни автоматични прекъсвачи, контактори, термични и моторни защити, бутони и ключове, инвертори, софтстартери, релета ... още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА моторни прекъсвачи В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 8


... и ел.инсталационни изделия: • Автоматични и товарови прекъсвачи; • Дефектнотокови защити; • Катодни отводители; • ... Защита и управление на двигатели: контактори, моторни прекъсвачи, пакетни прекъсвачи, термични защити, пускатели, софстартери и честотни ... още

energyinfo.bg

... и аксесоари - Makris GPH; * Комутационна апаратура - автоматични прекъсвачи, контактори, релета, дефектнотокови защити, моторни прекъсвачи, термични защити, пускатели, софтстартери, честотни регулатори, програмируеми ... още

energyinfo.bg

... релета, импулсни захранващи блокове, контактори 5-400А, термични защити, моторни прекъсвачи; SIMET – Полша: клеми - редови - винтови 2.5 - 240 mm2 ... още

btcatalogue.bg

... проекти; Продуктова гама: Автоматични прекъсвачи; Въздушни прекъсвачи; Лят корпус прекъсвачи; Контактори; Моторни защити; Ключове, бутони и ... Силови трансформатори до 750 kV; Елегазови прекъсвачи и разеденители до 220 kV; Измервателни трансформатори ... още

energyinfo.bg

... , електронни релета, контактори, моторни защити и стартери, пакетни прекъсвачи до 315 А, трансформатори, ... * Силови и миниатюрни автоматични прекъсвачи, дефектнотокови защити, арестори, товарови прекъсвачи, моторни защити, инсталационни релета и ... още

energyinfo.bg

... с електрически съоръжения и компоненти: миниатюрни автоматични прекъсвачи; дефектнотокови защити; защити от пренапрежение; електрически ... ; автоматични прекъсвачи с лят корпус и въздушни прекъсвачи – до 6 300А; контактори и моторни защити; ... още

btcatalogue.bg

... на фирмите: GЕ ENERGY/ INDUSTRIAL SOLUTIONS – прекъсвачи, предпазители, разединители, контактори, защити, бутони, релета ... изключватели, safety модули. LOVATO ELECTRIC - контактори, моторни защити, бутони, пускови устройства, електронни релета, ... още

btcatalogue.bg

... ; метални шкафове и електро табла – IP66; автоматични прекъсвачи – до 6 300А; контактори и моторни защити; релета – миниатюрни, мултифункционални, мощностни; осветителни ... още

energyinfo.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Енергийна ефективност при металорежещи машини

Енергийна ефективност при металорежещи машини

Потребителите на металорежещите машини са изправени пред сложното предизвикателство да оптимизират оперативните си разходи, непрекъснато инвестирайки в повишаване на качеството и производителността. Ето защо намаляването на енергийното потребление на такива ... още
Съвременни дисплеи

Съвременни дисплеи

Статията е посветена на новостите в технологиите и елементната база при дисплеите. Разгледани са основни видове дисплеи според структурата: течнокристални: с тънкослойни транзистори (TFT-LCD), графични, органични (OLCD), дисплеи с докосване ... още
Измерване на съпротивление

Измерване на съпротивление

Когато е нужно измерване на по-високи стойности на съпротивление над 100 Ω и не се изисква висока точност, може да се използва обикновен цифров мултимер, който работи на база метода на двата проводника ... още
Индустриални системи за смукателна вентилация

Индустриални системи за смукателна вентилация

Ефективността на улавяне на замърсителите от системите за локална смукателна вентилация зависи от дизайна на чадъра, ориентацията му спрямо източника на замърсяване и от параметрите на потока отработен въздух ... още
Окабеляване на дейта центрове

Окабеляване на дейта центрове

Изготвянето на цялостна стратегия за полагане на кабелите за захранване и пренос на данни е от решаващо значение за осигуряване на непрекъсната работа, безопасност и ефективност на охлаждането ... още
Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

С отпадъчните води могат да се емитират реагенти от преработката на минералите като цианиди, киселини и основи, твърди или разтворени метални съединения, разтворени соли, радиоактивни компоненти, хлориди и суспендирани частици ... още
Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващите устройства са популярно решение за повишаване степента на автоматизация на струговите операции. Те са икономична и ефективна възможност за подобряване на производителността, която освобождава операторите да се фокусират върху други области на производствения процес ... още
Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблоните за измерване на заваръчни шевове (на англ. weld gauges) са средство за инспекция на заварените конструкции – важна стъпка по отношение на качествения контрол и гарантирането на надеждността на заварките ... още

Top