НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: осветеност

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 86

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 32

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 4В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 86

Сортирай резултатите по: дата | точност... за установяване на актуални температурни състояния, влажност, вредни емисии, осветеност в дадено помещение, различни нива на шум и много ... още

energy-review.bg

... и покриват най-критичните точки от града, осигурявайки добра осветеност и благоприятна градска среда, подобаващи за една европейска столица ... още

energy-review.bg

Старт Инженеринг АД - нова светлина за уличното осветление в София
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Старт Инженеринг АД - нова светлина за уличното осветление в София още

engineering-review.bg

Измерване на осветеност
... на пространство искат да проверят точността на изчисленото ниво осветеност спрямо това, което действително е налично в пространството още

engineering-review.bg

Микроконтролерна таплатформа SimpleLink™ от TexasInstrumentsInc.
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Микроконтролерна таплатформа SimpleLink™ от TexasInstrumentsInc. още

engineering-review.bg

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради
ТД Инсталации – списанието за сградни инсталации и оборудване: Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради още

tech-dom.com

Четете ОНЛАЙН списание ТД Инсталации – списанието за сградни инсталации и оборудване: новина Ковас обнови част от осветлението на Градския стадион в Русе още

tech-dom.com

Четете ОНЛАЙН списание ТД Инсталации – списанието за сградни инсталации и оборудване: новина Изграждат енергоефективно осветление в Самоков и околните села още

tech-dom.com


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА осветеност В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 32


Глобал-Тест
... />

Измервате скорост, температура, влага, налягане, осветеност,
излъчена топлина, турболентност, CO₂  и ... още

engineering-review.bg

Старт Инженеринг
... и покриват най-критичните точки от града, осигурявайки добра осветеност и благоприятна градска среда, подобаващи за една европейска столица ... още

energy-review.bg

Глобал Тест
... , CO2, степен на тур- болентност, влага и тем- пература, осветеност и CO.

Бюджетно решение ... още

engineering-review.bg

Ехнатон
... . Специфичният дизайн и възможност за управление осигуряват равномерна, дифузна осветеност на цялото изображение. Към системата се предлагат и пълен ... още

engineering-review.bg

Глобал Тест
... , CO2, степен на тур- болентност, влага и тем- пература, осветеност и CO.

Бюджетно решение ... още

engineering-review.bg

Глобал - Тест
... , с която се измерват, контролират и документират температура, влага, осветеност, UV радиация, CO2 концентрация и атмосферно налягане, автоматично, точно ... още

engineering-review.bg

Комет Електроникс
... .
Изключително трудна задача е да се постигне равномерна осветеност на широки площи като паркинг зони с
наличните ... още

engineering-review.bg

Вива
... , за парково осветление и навсякъде, където се цели отлична осветеност на големи по размери и високи пространства, съчетана с ... още

tech-dom.com


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА осветеност В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 4


... • Уреди за измерване на налягане• Уреди за измерване на осветеност - луксметри • Шумомери• рН – метри и кондуктометри• Уреди за хладилни ... още

energyinfo.bg

... -защитен проводник, изолация на кабели, качество на ел.енергия, осветеност, климатични условия. шум. Проектиране на системи за автоматизация, КИПиА ... още

btcatalogue.bg

... , налягане, влажност, ъглова и линейна скорост, скорост на флуиди, осветеност; физични измервания; телекомуникационни продукти; индикатори; регулатори и промишлени контролери ... още

energyinfo.bg

... токови - Защитни прекъсвачи; Електрохимична защита; Електрозащитни средства; Трансформаторно масло; Осветеност; Шум; Микроклимат; Климатични и Вентилационни инсталации; Химични агенти; Прах ... още

btcatalogue.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблоните за измерване на заваръчни шевове (на англ. weld gauges) са средство за инспекция на заварените конструкции – важна стъпка по отношение на качествения контрол и гарантирането на надеждността на ... още
Интелигентно управление на индустриални двигатели

Интелигентно управление на индустриални двигатели

Концепцията за интелигентно управление на двигателите не е нова, но намира приложение във все повече процесни и производствени системи с популяризирането на технологични платформи като Industry 4.0, IoT и индустриалния ... още
Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващите устройства са популярно решение за повишаване степента на автоматизация на струговите операции. Те са икономична и ефективна възможност за подобряване на производителността, която освобождава операторите да се фокусират върху други области на производствения процес ... още
Енергийна ефективност при металорежещи машини

Енергийна ефективност при металорежещи машини

Потребителите на металорежещите машини са изправени пред сложното предизвикателство да оптимизират оперативните си разходи, непрекъснато инвестирайки в повишаване на качеството и производителността. Ето защо намаляването на енергийното потребление на такива машини е сред водещите стратегии за подобряване на ... още
Индустриални системи за смукателна вентилация

Индустриални системи за смукателна вентилация

Ефективността на улавяне на замърсителите от системите за локална смукателна вентилация зависи от дизайна на чадъра, ориентацията му спрямо източника на замърсяване и от параметрите на потока отработен въздух ... още
Измерване на съпротивление

Измерване на съпротивление

Когато е нужно измерване на по-високи стойности на съпротивление над 100 Ω и не се изисква висока точност, може да се използва обикновен цифров мултимер, който работи на база метода на двата проводника ... още
Окабеляване на дейта центрове

Окабеляване на дейта центрове

Изготвянето на цялостна стратегия за полагане на кабелите за захранване и пренос на данни е от решаващо значение за осигуряване на непрекъсната работа, безопасност и ефективност на охлаждането ... още
Съвременни дисплеи

Съвременни дисплеи

Статията е посветена на новостите в технологиите и елементната база при дисплеите. Разгледани са основни видове дисплеи според структурата: течнокристални: с тънкослойни транзистори (TFT-LCD), графични, органични (OLCD), дисплеи с докосване (LCD touchscreen), светодиодни: микро (microLED display), прозрачни (Transparent ... още

Top