НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: отпадъчни води

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 298

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 110

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 12

ВЪВ ВИДЕО: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 298

Сортирай резултатите по: дата | точностТретиране на технологични и отпадъчни води в ХВП
... в крайна сметка попада в потока отпадъчни води. Обемът на генерираните отпадъчни води в сектора може да бъде редуциран ... Консумацията на вода и генерирането на силно замърсени отпадъчни води са едни от основните екологични проблеми, свързани с ... още

https://engineering-review.bg

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води
... на емисии на миризми при пречистването на отпадъчни води са процесите по анаеробно разграждане на органични ... концентрации. Интензивността на миризмите от пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ) може да се повиши от метеорологичните ... още

https://engineering-review.bg

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор
... оборудването трябва редовно да бъде измивано. Два вида отпадъчни води се генерират от бояджийските цехове в автомобилната индустрия ... провеждането на основен ремонт. Повторното използване на отпадъчни води е по-разходно ефективно за по-големи ... още

https://engineering-review.bg

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда
... остатъци Продуктовата ни гама обхваща: Първично-механично пречистване на отпадъчни води - Архимедов винт помпи - Груби и фини решетки - ... на утайки и линия за биогаз Третично пречистване на отпадъчни води - Барабанни, дискови или пясъчни филтри - UV ... още

https://engineering-review.bg

Новости при технологичните течности в металообработката
... металообработка, без да се генерират големи обеми отпадъчни води. Въздухът обаче е неефективен в охлаждането и ... също така позволява ефективното оползотворяване на производствените отпадъчни води и утайките от пречистването им. Засилено рециклиране ... още

https://engineering-review.bg

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води
... стопанство или промишлеността. При третирането на отпадъчни води фосфорът се отстранява от тях посредством химични ... икономическата целесъобразност на кристализацията на фосфор от отпадъчни води е силно ограничена от експлоатационните разходи, тя ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност
... ревю Прайм Инженеринг се ребрандира наскоро. Какви новости води със себе си тази промяна? Прайм Инженеринг присъства ... енергийно ефективни решения за промишлеността и за пречистване на отпадъчни води, базирани на технология, която наричаме Water 4.0. ... още

https://engineering-review.bg

Стъклопластови тръбопроводи
... използват в инсталации за обезсоляване, пречиствателни станции за отпадъчни води, за пренос на охлаждаща вода в електроцентрали, ... полагане на омокрени влакна, със или без пълнители, води до получаването на многослойна структура с желаната дебелина. ... още

https://engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА отпадъчни води В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 110


Вило България
... />

Събиране и отвеждане на отпадъчни води.
Повишаващото се съдържание на твърди частици в ... отпадъчните води е голямо предизвикателство
при проектирането и ... още

engineering-review.bg

ЕнвироХеми България
... >

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА
ИНДУСТРИАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1505 София
бул ... още

engineering-review.bg

Експо Бизнес Партнерс
... за възстановяването на фосфора като критична суровина от битовите отпадъчни води.

Индустрия 4.0 за по-голяма ... наградата ще бъдат отличени най-добрите компании в разделите Води и ресурси, Устойчиво строителство и Енергия от възобновяеми ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ЕнвироХеми България
... >ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ВОДОПОДГОТОВКА

Технологии за Водата ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Евротех
... гама оборудване за обработка и дезинфекция на питейни и отпадъчни води посредством:
• Лентови, камерни и шнекови филтър-преси ... още

engineering-review.bg

ЕнвироХеми България
... >ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА
ИНДУСТРИАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ВОДОПОДГОТОВКА

Заповядайте на щанда ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ЕнвироХеми България
... >ENVIRO CHEMIE

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ВОДОПОДГОТОВКА

Заповядайте на щанда ни на ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Вило България

wilo

Pioneering for You

Системен доставчик на решения за ефективно пречистване на отпадъчни води

www.wilo.bg

още

ecology-and-infrastructure.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА отпадъчни води ВЪВ ВИДЕО: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА отпадъчни води В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 12


... и пуска в експлоатация пречиствателни станции за индустриални отпадъчни води. Построените над 12 000 пречиствателни станции в ... цели на ЕнвироХеми в процеса на пречистване на отпадъчни води са повторното използване на производствените водни потоци ... още

btcatalogue.bg

... проектиране на малки пречиствателни станции за отпадъчни води по японска технология, подходящи за обекти ... , проектиране и доставка на пречиствателни съоръжения за питейни води, включително системи за обратна осмоза, ултрафилтрация, нанофилтрация ... още

btcatalogue.bg

... . Водоснабдяване и канализация. Пречиствателни станции. Пречиствателни станции за питейни води. Пречиствателни станции за отпадъчни води. Депа за отпадъци. Сепариране на отпадъци. още

btcatalogue.bg

... продажба на спирателна и присъединителна арматура за питейна вода, отпадъчни води и за газ, както и за ОВиК, ултразвукови ... и обратни клапи; Кранове и обратни клапи за отпадни води; Въздушници; Хидранти; Фланцови адаптори и муфи; Ултразвукови и ... още

btcatalogue.bg

... за механично и биологично пречистване на битово-фекални отпадъчни води и аеробно стабилизиране на утайките. одходящи са за ... всичко, към осигуряването на високо качество на пречистени води и устойчива работа при неголеми капиталовложения и разход ... още

btcatalogue.bg

... управление на различни производства, като: пречистване на питейни и отпадъчни води, водоснабдяване и водоразпределение; опазване на околната среда; хранително-вкусова ... още

btcatalogue.bg

... групи, системи за управление на помпи, потопяеми помпи за отпадъчни води, сондажни помпи, циркулационни помпи, честотно регулиране за помпи още

btcatalogue.bg

Производство на пречиствателни съоръжения за битови и промишлени отпадъчни води. Производство на нестандартно оборудване за пречиствателни инсталации. Реконструкция на ... още

btcatalogue.bg
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Законодателството в областта на безопасност на храните не дава възможност за свеждане на водопотреблението в сектора до минимум поради риска от незадоволителни нива на чистота, хигиена или качество на продукцията ... още
Периферни изчисления (edge computing) в индустриалната автоматизация

Периферни изчисления (edge computing) в индустриалната автоматизация

Периферните изчисления (edge computing) бързо се превръщат в мегатенденция в индустриалната автоматизация поради множеството си предимства в сравнение с облачните платформи ... още
Дюзи за почистване на резервоари и оборудване

Дюзи за почистване на резервоари и оборудване

Тяхната ефективност допринася за перманентно намаляване на разходите за енергия и химични агенти, както и за съкращаване на продължителността на почистването ... още
Енергийна ефективност на индустриално осветление

Енергийна ефективност на индустриално осветление

Сред техниките и стратегиите за реализиране на енергийни спестявания са: използване на енергийно ефективни осветители; максимално използване на естествена дневна светлина; управление на осветлението на възможно най-локално ниво и др. ... още
Магнитни приспособления за фиксиране на детайли

Магнитни приспособления за фиксиране на детайли

През последните години магнитите се наложиха като успешна алтернатива на механичното закрепване на заготовки при механична обработка и при закрепване на спомагателни приспособления от рода на осветителни тела и държачи (менгемета) към работния плот на обработващите машини ... още
Интегрални AC/DC преобразуватели

Интегрални AC/DC преобразуватели

Статията е посветена на новостите при AD/DC конверторите. Разгледани са: преобразуватели с управление в първичната намотка, контролери за косинус фи, контролери за управление на синхронни токоизправители, специфични видове преобразуватели, AC/DC преобразуватели в модулно изпълнение ... още
Термоформовъчни машини

Термоформовъчни машини

Термоформоването е популярен производствен метод за изработване на широк асортимент от изделия от термопластични полимери с помощта на матрици. Съвременното оборудване е с висока степен на автоматизация и множество функции за повишаване на ефективността и качеството ... още

Top