НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: разтворен кислород

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 36

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 63

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 2

ВЪВ ВИДЕО: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 36

Сортирай резултатите по: дата | точностПитателни помпи
... кондиционира в отделен резервоар. Корозивните компоненти, особено кислород и въглероден диоксид, трябва да бъдат отстранени ... на котелните повърхности се причинява от наличието на разтворен кислород, въглероден диоксид, соли и други материали. ... още

https://energy-review.bg

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост
... в приемните водни потоци. Химично потребният кислород (ХПК) и биохимично потребният кислород (БПК5) са общи показатели, използвани ... са три вида –аеробни, използващи разтворен кислород, анаеробни, за които не е необходим кислород, и анокси, при които ... още

https://engineering-review.bg

Системи за дифузна аерация
... форма на дифузора, плътност и дебит на въздуха, количество разтворен кислород и гъвкавост при подаването на въздух. Те също така ... . Характеристиките на отпадъчните води, които обуславят нуждите от кислород при една система за аерация с фини пори, са ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Сензорите на Mettler Toledo отговарят на специфичните нужди на пивоварния сектор
... разходи за поддръжка и сигурност при калибриране. Сензорът за разтворен кислород InPro6970i може да се използва в няколко от производствените ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Технологични тенденции в областта на пречистването на води
... тази на течността) или в комбинация с флотация с разтворен въздух, и след това с филтрация с пясък, антрацит ... метод за третиране на отпадъчни води в присъствието на кислород при високи температура и налягане. Когато процесът протича в ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Автоматизация в ПСОВ
... параметри за настройка към SCADA като например такива за разтворен кислород, за стойностите на химичната дозировка, за фазите, стартирането и ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Пестене на енергия в ПСОВ
... на уместно разстояние един от друг датчици за разтворен кислород и подходящо оразмерени въздуходувки. Видът на въздуходувката ... вещества и др. Затова автоматизираното управление на разтворен кислород може да доведе до реализирането на съществени ... още

https://energy-review.bg

IQ sensor net на WTW позволява анализирането на почти всички основни физико-химични параметри на отпадъчни и питейни води
... да бъдат анализирани параметри като рН, проводимост, разтворен кислород, редокси потенциал, температура, ХПК, БПК, мътност ... за непрекъснато измерване включва такива за рН, разтворен кислород, проводимост, редокси потенциал, температура, ХПК, БПК ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА разтворен кислород В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 63


АС-ДС
... за анализ на газове и течности:
проводимост, pH, разтворен кислород, хидразин, амоняк, чистота на водорода, мътност и др.
още

engineering-review.bg

АС-ДС
... анализ на газове и течности: 
проводимост, pH, разтворен кислород, хидразин, амоняк, чистота на водорода, мътност и др.
още

engineering-review.bg

АС-ДС
... за анализ на газове и течности:
проводимост, pH, разтворен кислород, хидразин, амоняк, чистота на водорода, мътност и др.
още

engineering-review.bg

АС-ДС
... прибори за анализ на газове и течности: проводимост, pH, разтворен кислород, хидразин, амоняк, чистота на водорода, мътност и др.
още

engineering-review.bg

АС-ДС
... прибори за анализ на газове и течности: проводимост, pH, разтворен кислород, хидразин, амоняк, чистота на водорода, мътност и др.
още

engineering-review.bg

АС-ДС
... прибори за анализ на газове и течности: проводимост, pH, разтворен кислород, хидразин, амоняк, чистота на водорода, мътност и др.
още

engineering-review.bg

АС-ДС
... прибори за анализ на газове и течности: проводимост, pH, разтворен кислород, хидразин, амоняк, чистота на водорода, мътност и др.
още

engineering-review.bg

АС-ДС
... прибори за анализ на газове и течности: проводимост, pH, разтворен кислород, хидразин, амоняк, чистота на водорода, мътност и др.
още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА разтворен кислород ВЪВ ВИДЕО: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА разтворен кислород В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 2


... в газове и течности: - рН, проводимост, разтворен кислород, концентрация; - Измерване на влага, концентрация на кислород, СО, СО2 и др. - Газхроматографи; • Полеви ... още

energyinfo.bg

... и фармацевтика – тестване на физико-механични свойства, химичен анализ, разтворен кислород, частици във въздух и вода. Земеделие и хранително-вкусова ... още

energyinfo.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Новости в елементната база за електромобили и зарядни станции

Новости в елементната база за електромобили и зарядни станции

Статията е посветена на новостите при електронните компоненти и модули с приложение в електромобилите и зарядните устройства. Разгледани са: пасивни елементи (резистори, бобини, суперкондензатори), дискретни полупроводникови прибори (Шотки диоди, мощни ... още
Регулиране на напрежението в разпределителни системи

Регулиране на напрежението в разпределителни системи

Регулаторите на напрежение са предназначени автоматично да поддържат предварително зададено ниво на напрежение, което в противен случай би се променяло с товара ... още
Превантивна поддръжка на индустриални топлообменници – част I

Превантивна поддръжка на индустриални топлообменници – част I

Поддръжката на индустриалните топлообменници и регулярният мониторинг на работата им често са от ключово значение за безпроблемното функциониране на промишлените съоръжения ... още
Енергийна ефективност на хидравлични задвижвания

Енергийна ефективност на хидравлични задвижвания

Когато става дума за ефективност на хидравлични системи, трябва да се имат предвид няколко фактора, като например изискванията на машинните и хидравличната мощност на двигателите и помпите ... още
Екструдерни технологии – новости

Екструдерни технологии – новости

Производството на пластмасови изделия се развива с динамични темпове в контекста на дигитализацията и в предприятията от сектора се налагат изисквания за все по-комплексни, ефективни, интелигентни и висококачествени технологични решения ... още
Струговане и фрезоване на миниатюрни детайли

Струговане и фрезоване на миниатюрни детайли

Изработването на миниатюрни детайли чрез механична обработка не е нова производствена практика, но през последните няколко години се наблюдава тенденция към непрекъсната миниатюризация в редица индустрии, включително аерокосмическата и автомобилната промишленост, медицината и електрониката ... още
Рефлектометри за кабелни линии

Рефлектометри за кабелни линии

Рефлектометрията във времевата област (TDR) е доказан метод за откриване на дефекти в кабели, който има няколко вариации, включващи техниките на импулсно ехо и отразена електрическа дъга ... още
Повишаване на енергийната ефективност на помпени станции

Повишаване на енергийната ефективност на помпени станции

Енергийна ефективност може да бъде постигната чрез подобряване на дизайна на помпените станции и на цялата система, инсталиране на честотни регулатори на помпите и ефективна експлоатация на помпените агрегати ... още

Top