НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: рециклиране на вода

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 93

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 14

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0

ВЪВ ВИДЕО: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 93

Сортирай резултатите по: дата | точностТретиране на технологични и отпадъчни води в ХВП
... редуциран съществено чрез прилагането на техники за минимизиране на употребата на вода. Не съществува проста ... на тези хранителни елементи за биологичното третиране на отпадъчните потоци. Третично пречистване може да осигури и възможност за рециклиране ... още

https://engineering-review.bg

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор
... повлияло на взимането на решения по отношение на пречистването на водата. Разходите за инсталиране на система за рециклиране на вода са сравнително ниски при изграждане на постройката ... още

https://engineering-review.bg

Машини за формоване на пластмаси чрез раздуване
... популярните продукти, изработвани чрез раздуване, са бутилки за вода, мляко, сокове и други напитки, течни сапуни и ... Друга причина за ръст на приложенията на такова оборудване са възможностите за рециклиране на изделията след края на жизнения им цикъл, ... още

https://engineering-review.bg

Технологии, оборудване и материали за бластиране
... труднодостъпните зони. Друг плюс е възможността за рециклиране на технологичната вода, използвана за бластиране. Микроабразивно бластиране – ... системи със затворен цикъл, които позволяват рециклиране на материала за струйна обработка. Обикновено тези ... още

https://engineering-review.bg

Поддръжка на подземни тръбопроводи и резервоари в АЕЦ
... системи (питателна вода, деминерализирана вода, питейна вода, вода за пожарозащита); канализационни, дренажни, колекторни системи; системи за пренос на химикали (хлориране, дехлориране, рециклиране на бор); електрически ... още

https://energy-review.bg

Регистрирайте се за безплатен достъп до Smart Cities и ЕЕ & ВЕИ: 16-18 април
... система, която осигурява отопление, битова гореща вода и климатизация на хотели, жилищни кооперации, търговски центрове, ... на продукти, технологии и постижения на компании, университети и научни институти. Паралелно събитие - Управление и рециклиране на ... още

https://tech-dom.com

Икономии на вода в търговски сгради
... други, които изискват ненормирано количество вода, а консумацията зависи от човека. Рециклиране на "сива вода" Водата, която влиза в ... който да потвърди кои източници на сива вода са подходящи за рециклиране и необходими ли са допълнителни технологични ... още

https://tech-dom.com

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията
... последното десетилетие поради повишаващото се търсене на вода. Повторната употреба на отпадъчни води не само свежда до ... случаи. В последните години обаче недостигът на прясна вода и замърсяването на околната среда отново събуждат глобалния интерес ... още

https://engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА рециклиране на вода В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 14


AUWA Рисайклинг България
... бали правят третирането на отпадъците икономически по-изгодно при процесите на депониране и рециклиране. Независимо какво трябва ... -сепаратори за механично пресяване
Отпадната вода от редица предприятия, като например тези, занимаващи ... още

engineering-review.bg

Братя Пашев
... при по-ниски енергийни разходи и незначителна употреба на свежа вода в процеса на пране. За периода от 2007 до днес ... Пашев си поставя нови амбициозни цели в сферата на рециклиране и оползотворяване на различни отпадъци като в момента се работи върху ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екома
... ЗУО за събиране, транспорт, обезвреждане, оползотворяване и рециклиране на опасни и неопасни отпадъци. • Фирмата притежава ... за скрийнингов анализ на химически вещества и определяне на живак във въздух и вода • ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ФЛУОРЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

AUWA РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ
... на депониране и рециклиране. Затова балиращите преси на PAAL са точните съоръжения за подготовка на всеки един метод на третиране ... влизат в конфликт"" с околната среда. Отпадната вода от производството би натоварила много пречиствателната инсталация и ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екома
... ЗУО за събиране, транспорт, обезвреждане, оползотворяване и рециклиране на опасни и неопасни отпадъци. • Фирмата притежава ... апаратура за скрийнингов анализ на химически вещества и определяне на живак във въздух и вода • ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА • ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ВИА Експо
... и възобновяема енергия“, „Save the Planet” (отпадъци и рециклиране) и „LiftBalkans“ (асансьори и ескалатори)

Интелигентните ... за отчитане и управление но потреблението на комунални услуги като ток, газ, топлоенергия и вода. През 2011 г. Toshiba ... още

tech-dom.com

Виа Експо
... по инвестиционни проекти в сферата на оползотворяване на ВЕИ - пелетиране на дърво, слама, рециклиране на отпадъци - предлага К.А. ... в захранването на помпи за вадене на вода, на самостоятелни къщи и сайтове на мобилни телеком оператори, на цели жилищни ... още

energy-review.bg

Ехнатон Ко.
... и вода в затворено положение (клас на защита - IP66). АТЕХ код - Ex II 3GD с вид на Еx защита - Ex nA II ... и така премахва риска от запалване от индуцирани искри на статично електричество. Взривозащитени пакетни прекъсвачи ISOLATORS-Eх Серията ... още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА рециклиране на вода ВЪВ ВИДЕО: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА рециклиране на вода В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Термоформовъчни машини

Термоформовъчни машини

Термоформоването е популярен производствен метод за изработване на широк асортимент от изделия от термопластични полимери с помощта на матрици. Съвременното оборудване е с висока степен на автоматизация и множество функции ... още
Магнитни приспособления за фиксиране на детайли

Магнитни приспособления за фиксиране на детайли

През последните години магнитите се наложиха като успешна алтернатива на механичното закрепване на заготовки при механична обработка и при закрепване на спомагателни приспособления от рода на осветителни тела и държачи ... още
Дюзи за почистване на резервоари и оборудване

Дюзи за почистване на резервоари и оборудване

Тяхната ефективност допринася за перманентно намаляване на разходите за енергия и химични агенти, както и за съкращаване на продължителността на почистването ... още
Енергийна ефективност на индустриално осветление

Енергийна ефективност на индустриално осветление

Сред техниките и стратегиите за реализиране на енергийни спестявания са: използване на енергийно ефективни осветители; максимално използване на естествена дневна светлина; управление на осветлението на възможно най-локално ниво и др. ... още
Периферни изчисления (edge computing) в индустриалната автоматизация

Периферни изчисления (edge computing) в индустриалната автоматизация

Периферните изчисления (edge computing) бързо се превръщат в мегатенденция в индустриалната автоматизация поради множеството си предимства в сравнение с облачните платформи ... още
Интегрални AC/DC преобразуватели

Интегрални AC/DC преобразуватели

Статията е посветена на новостите при AD/DC конверторите. Разгледани са: преобразуватели с управление в първичната намотка, контролери за косинус фи, контролери за управление на синхронни токоизправители, специфични видове преобразуватели, AC/DC преобразуватели в модулно изпълнение ... още
Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Законодателството в областта на безопасност на храните не дава възможност за свеждане на водопотреблението в сектора до минимум поради риска от незадоволителни нива на чистота, хигиена или качество на продукцията ... още

Top