НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: системи са овлажняване

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 19

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 5

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 19

Сортирай резултатите по: дата | точност... и лигнин биомаса. Задължително се осигурява достатъчно овлажняване на материала. Мократа ферментация е най-често ... Техни основни елементи са стоманобетонният корпус, помпената станция, системи за разбъркване, както и системи за отвеждане на ... още

energy-review.bg

... да се увеличи диелектричната якост при замърсяване и овлажняване, предотвратяват се огъващи моменти в конструкцията при късо ... повишаване на тяхната надеждност. Те са сред най-отговорните апарати във високоволтовите системи и при авария трябва да ... още

energy-review.bg

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Индустриални системи за овлажняване на въздуха още

engineering-review.bg

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Промишлени влагоуловители още

engineering-review.bg

Защита на силови трансформатори
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Защита на силови трансформатори още

engineering-review.bg

... и на екологичните нужди за овлажняване на речните корита. В зависимост ... за изграждане на водноелектрически обекти са основно по отношение на малките ... електрогенериращи инсталации операторите на преносните системи дават приоритет на тези инсталации, ... още

energy-review.bg

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Климатизация на производствени помещения още

engineering-review.bg

Машиностроителният сектор у нас
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Машиностроителният сектор у нас още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА системи са овлажняване В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 5


Seman
... хармоници със силова електроника, SCADA системи за мониторинг и балансиране на товара ... Unilevel, Vodafone, Karelias, Nikolaidis th.bros SA (предприятие за стоманени тръби.). Бихте ли ... ? Сред текущите ни проекти са Soya Mills SA в Истмия, Гърция и ... още

energy-review.bg

DTS Digital Tracking Systems
... SYSTEMS - фотоволтаични проследяващи траекторията на слънцето системи с висок стандарт, които са подходящи за специални приложения и екстремни ... криза в Европа? Няколко неща. DTS HELLAS SA в момента участва в разработването на 250 фотоволтаични ... още

energy-review.bg

Хенлих
... план излизат някои съществени показатели, които са в основата на добрата търговия: коректен ... разпръскване, охлаждане, почистване, нанасяне на покрития, овлажняване. Дозиращи помпи и системи SERA proDOS, Германия - за химикали, дезинфектанти ... още

engineering-review.bg

ГРУНДФОС БЪЛГАРИЯ
... Възможно е местните здравни организации да са задължени от закона да проверяват редовно сградите ... Вентилационни системи с пречистващи въздуха модули • Охладителни кули • Процеси с разпръскване на вода: – Охладители и лубриканти – Овлажняване ... още

engineering-review.bg

ГРУНДФОС БЪЛГАРИЯ
... Възможно е местните здравни организации да са задължени от закона да проверяват редовно сградите ... Вентилационни системи с пречистващи въздуха модули • Охладителни кули • Процеси с разпръскване на вода: – Охладители и лубриканти – Овлажняване ... още

engineering-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА системи са овлажняване В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1


... лидер в сертификацията на системи, като: • системи за управление на качеството ... извърши първата акредитирана сертификация по SA 8000 в България, сертифицирайки ... Одиторите на Bureau Veritas Certification са международно доказани професионалисти във всички ... още

energyinfo.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Съвременни дисплеи

Съвременни дисплеи

Статията е посветена на новостите в технологиите и елементната база при дисплеите. Разгледани са основни видове дисплеи според структурата: течнокристални: с тънкослойни транзистори (TFT-LCD), графични, органични (OLCD), дисплеи с докосване ... още
Окабеляване на дейта центрове

Окабеляване на дейта центрове

Изготвянето на цялостна стратегия за полагане на кабелите за захранване и пренос на данни е от решаващо значение за осигуряване на непрекъсната работа, безопасност и ефективност на охлаждането ... още
Измерване на съпротивление

Измерване на съпротивление

Когато е нужно измерване на по-високи стойности на съпротивление над 100 Ω и не се изисква висока точност, може да се използва обикновен цифров мултимер, който работи на база метода на двата проводника ... още
Индустриални системи за смукателна вентилация

Индустриални системи за смукателна вентилация

Ефективността на улавяне на замърсителите от системите за локална смукателна вентилация зависи от дизайна на чадъра, ориентацията му спрямо източника на замърсяване и от параметрите на потока отработен въздух ... още
Енергийна ефективност при металорежещи машини

Енергийна ефективност при металорежещи машини

Потребителите на металорежещите машини са изправени пред сложното предизвикателство да оптимизират оперативните си разходи, непрекъснато инвестирайки в повишаване на качеството и производителността. Ето защо намаляването на енергийното потребление на такива машини е сред водещите стратегии за подобряване на ... още
Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващите устройства са популярно решение за повишаване степента на автоматизация на струговите операции. Те са икономична и ефективна възможност за подобряване на производителността, която освобождава операторите да се фокусират върху други области на производствения процес ... още
Интелигентно управление на индустриални двигатели

Интелигентно управление на индустриални двигатели

Концепцията за интелигентно управление на двигателите не е нова, но намира приложение във все повече процесни и производствени системи с популяризирането на технологични платформи като Industry 4.0, IoT и индустриалния Ethernet. ... още
Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблоните за измерване на заваръчни шевове (на англ. weld gauges) са средство за инспекция на заварените конструкции – важна стъпка по отношение на качествения контрол и гарантирането на надеждността на заварките ... още

Top