НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: твърди

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 387

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 91

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 8В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 387

Сортирай резултатите по: дата | точностУправление на отпадъчни води от рудодобива
... от преработката на минералите като цианиди, киселини и основи, твърди или разтворени метални съединения, разтворени соли, радиоактивни компоненти, още

engineering-review.bg

... среда, херметичност на радиоактивни източници и радиационен контрол на твърди материали. Кои фирми и организации бихте посочили като най ... още

energy-review.bg

Роботизиран склад с мобилни роботи OMRON
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Роботизиран склад с мобилни роботи OMRON още

engineering-review.bg

Нови решения за автономно производство и пестене на енергия на ЕЕ и ВЕ 2019
... биомаса); Belfrie (оборудване за газоулавящи инсталации към депа за твърди битови отпадъци, куполи, люкове, пеноуловители) и др. За първи ... още

energy-review.bg

Mobil ServSM - "кръвен тест" за здравето на индустриалното оборудване
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Mobil ServSM - "кръвен тест" за здравето на индустриалното оборудване още

engineering-review.bg

... от разяждане на конструкционния материал и от образуването на твърди отлагания върху повърхността на уплътненията и в кухините. още

energy-review.bg

Производство на гориво от отпадъци (RDF)
Обикновено производството на горима фракция (гориво) от смесено събрани твърди битови отпадъци (ТБО) и термичното й оползотворяване включва две ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Wittmann Battenfeld: Чистотата на маслата е критична за безпроблемното функциониране на хидравличните системи
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Wittmann Battenfeld: Чистотата на маслата е критична за безпроблемното функциониране на хидравличните системи още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА твърди В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 91


Ауто Профи-Н
... машина
Ние предлагаме еластични, високоеластични, твърди,
а също и хидродинамични ... Nm

Твърди съединители
Нашите компактни стоманени съединители
още

engineering-review.bg

Вило България
... отпадъчни води.
Повишаващото се съдържание на твърди частици в отпадъчните води е голямо предизвикателство
... от уникалната технология използвана за сепариране на едрите твърди частици
в отпадъчните води е висока сигурност ... още

engineering-review.bg

AUWA Рисайклинг България
... за животновъдното предприятие дневно се пресяват 10 куб. м твърди отпадъци с помощта на вибро-сепараторите VIBROWEST, след което ... още

engineering-review.bg

Елика-Елеватор
... и др. се превръщат в добър заместител на традиционните твърди горива. Еко брикетите са възобновяем източник на енергия използван ... още

engineering-review.bg

Елика-Елеватор
... и др. се превръщат в добър заместител на традиционните твърди горива. Еко брикетите са възобновяем източник на енергия използван ... още

engineering-review.bg

Lindner Recycling
... един милион тона висококалоричен ЕВS-материал от смесени
твърди отпадъци от бита и търговския сектор. Това е внушителното ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Фесто
... контролирате дебита на флуида, като например гранули, течности с твърди частици или високо вискозни и абразивни медии. Без рестрикция ... още

engineering-review.bg

Вило България
... />

Сепариране и транспортиране на твърди частици.
Твърдите частици могат да запушат канализационната система ... />Трайното решение на Wilo: Система за разделяне на твърди частици
Wilo-EMUport CORE- надеждност при транспортиране ... още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА твърди В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 8


... стойности на вискозитета или с по-голямо съдържание на твърди частици. Verderflex, Verdermag, Verderair, Verderpro and ... изследванията. Областите на дейност обхващат пробоподготовка на твърди вещества и техния анализ. Направлението се състои ... още

btcatalogue.bg

... 42-слойни платки в мострени и стандартни количества. Предлагаме твърди, гъвкави и комбинирани (твърдо-гъвкави) печатни платки, като разполагаме ... още

btcatalogue.bg

... и емулсии, X-RAY апаратура, спектрометри, модулни, гъвкави и твърди ендоскопи и видеоскопи, измервателни инструменти (шублери, микрометри, индикаторни часовници ... още

btcatalogue.bg

... , третирането и обезвреждането на газове, течности, пастообразни материали или твърди вещества. още

energyinfo.bg

... ; • Проверка за херметичност на радиоактивни източници; • Радиационен контрол на твърди материали, предвидени за рециклиране. Освобождаване от регулаторен контрол; - Сертификат ... още

energyinfo.bg

... ; - Денситометри; - Дозиметри, Радиометри, Системи за мониторинг; - Ендоскопи (гъвкави и твърди); Видео; - Измерители на проводимост; - Измерителни инструменти; - Изпитване на бетон ... още

energyinfo.bg

Нанасяне на твърди, износоустойчиви покрития върху режещи и формоващи инструменти, нанасяне на ... още

btcatalogue.bg

... и стъпала, неръждаеми и специални стомани, заваръчни консумативи, припои твърди, препарати за байцване, декоративни цветни неръждаеми ламарини, ленти от ... още

btcatalogue.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Съвременни дисплеи

Съвременни дисплеи

Статията е посветена на новостите в технологиите и елементната база при дисплеите. Разгледани са основни видове дисплеи според структурата: течнокристални: с тънкослойни транзистори (TFT-LCD), графични, органични (OLCD), дисплеи с докосване ... още
Окабеляване на дейта центрове

Окабеляване на дейта центрове

Изготвянето на цялостна стратегия за полагане на кабелите за захранване и пренос на данни е от решаващо значение за осигуряване на непрекъсната работа, безопасност и ефективност на охлаждането ... още
Измерване на съпротивление

Измерване на съпротивление

Когато е нужно измерване на по-високи стойности на съпротивление над 100 Ω и не се изисква висока точност, може да се използва обикновен цифров мултимер, който работи на база метода на двата проводника ... още
Индустриални системи за смукателна вентилация

Индустриални системи за смукателна вентилация

Ефективността на улавяне на замърсителите от системите за локална смукателна вентилация зависи от дизайна на чадъра, ориентацията му спрямо източника на замърсяване и от параметрите на потока отработен въздух ... още
Енергийна ефективност при металорежещи машини

Енергийна ефективност при металорежещи машини

Потребителите на металорежещите машини са изправени пред сложното предизвикателство да оптимизират оперативните си разходи, непрекъснато инвестирайки в повишаване на качеството и производителността. Ето защо намаляването на енергийното потребление на такива машини е сред водещите стратегии за подобряване на ... още
Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващите устройства са популярно решение за повишаване степента на автоматизация на струговите операции. Те са икономична и ефективна възможност за подобряване на производителността, която освобождава операторите да се фокусират върху други области на производствения процес ... още
Интелигентно управление на индустриални двигатели

Интелигентно управление на индустриални двигатели

Концепцията за интелигентно управление на двигателите не е нова, но намира приложение във все повече процесни и производствени системи с популяризирането на технологични платформи като Industry 4.0, IoT и индустриалния Ethernet. ... още
Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблоните за измерване на заваръчни шевове (на англ. weld gauges) са средство за инспекция на заварените конструкции – важна стъпка по отношение на качествения контрол и гарантирането на надеждността на заварките ... още

Top