НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: физични методи

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 44

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 1

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0

ВЪВ ВИДЕО: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 44

Сортирай резултатите по: дата | точностПо пътя към бъдещето – новите технологии
... самостоятелно физическо оборудване се превръщат в свързани кибер-физични системи, които комуникират помежду си, генерират ... престои. Експертите идентифицират три основни категории AI методи за управление на параметрите на металообработващите машини ... още

https://engineering-review.bg

Автоматизация на ВЕИ системи
... енергийни източници показва непрекъснат напредък в използваните методи и продукти за оползотворяване на енергията от ... датчици. Могат да бъдат измерени и други значими физични променливи като температура или консистенция на смазочните течности ... още

https://energy-review.bg

Газоочистване в индустрията
... прахови частици могат да бъдат отстранени чрез редица физични процеси. Сред най-разпространените съоръжения за прахоулавяне са ... се сорбират върху повърхността на твърдо вещество. Адсорбционните методи се използват за контрол на миришещи вещества в ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Мониторинг на почви
... от почвата. След екстракцията се прилагат аналитични методи като газова хроматография, масспектрометрия, атомно-абсорбционна спектроскопия ... и преносим спектрометър за колориметрични анализи; физични анализи на замърсените участъци чрез изследване на ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Производство на гориво от отпадъци (RDF)
... лошо качество, освен ако не се прилагат допълнителни сложни методи за преработка. В такива случаи калоричната стойност на ... на тези частици е трудна задача, поради техните специфични физични и аеродинамични свойства. Дори при съдържание под 1%, върху ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Коагулация и флокулация на отпадъчни води
... електролиза, мембранни процеси (електродиализа, обратна осмоза, ултрафилтрация). Тези методи могат да се използват самостоятелно или в комбинация с ... показател, могат да се разделят на химични и физични. Химичен фактор е влиянието на pH, чиято оптимална ... още

https://engineering-review.bg

Технически пластмаси
... Инженерните пластмаси могат да бъдат модифицирани чрез физични, химични или физико-химични комбинирани методи, включително смесване, кополимеризация (присаждане) и “армиране ... още

https://engineering-review.bg

Пречистване на отпадъчни води от химическата, фармацевтичната и козметичната промишленост
... замърсители в отпадъчни води са базирани на физични или химични процеси като утаяване/филтрация, кристализация ... предварително пречистване. То може да включва физикохимични методи като коагулация, флотация и електрокоагулация, окисление и ... още

https://engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА физични методи В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 1


Екома
... каталитично окисление; каталитична редукция и др. Физични методи са: механодеструкция; абсорбционна деструкция; електродеструкция и ... др. Сред прилаганите биологични методи са: ензимно разлагане; микробиологично разлагане. ... още

ecology-and-infrastructure.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА физични методи ВЪВ ВИДЕО: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА физични методи В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

Новият брой 6/2019

брой 6-2019

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Безопасност при работа с индустриални роботи

Безопасност при работа с индустриални роботи

През последните десетилетия бързият напредък при технологиите в сферата на автоматизацията замени голям брой физически операции в индустрията с роботизирани системи. Безпроблемната експлоатация на индустриалните роботи включва осигуряването на съответните ... още
Машини и инструменти за обработка с големи подавания (HFM)

Машини и инструменти за обработка с големи подавания (HFM)

Сред най-ефективните методи за повишаване на производителността в множество технически приложения е механичната обработка с големи подавания (High Feed Machining, HFM). За разлика от високоскоростната обработка, тук не са необходими ... още
Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

В линиите за асемблиране в автомобилната индустрия водата се използва за редица различни процеси и производствени етапи, в рамките на които превозните средства се третират, измиват, изплакват и боядисват ... още
Двигатели и задвижвания за експлозивна среда

Двигатели и задвижвания за експлозивна среда

Дизайнът на двигателите с повишена безопасност (Ex e) при работа (включително стартиране и ситуация с блокиране на ротора) предотвратява възникването на искри, дъги или горещи места, които могат да достигнат температурата на самозапалване на околната, потенциално взривоопасна атмосфера, ... още
Машини за формоване на пластмаси чрез раздуване

Машини за формоване на пластмаси чрез раздуване

Формоването на пластмаси чрез раздуване е популярен метод за производството на тънкостенни кухи изделия с различни профили от термопластични полимери, включително пластмасови бутилки и контейнери в изключително широк асортимент от форми и размери ... още
Биодинамично осветление в индустрията

Биодинамично осветление в индустрията

С помощта на иновации като светодиодната технология, усъвършенстваните сензори и модерните системи за управление, изкуственото осветление в бита ни може да се адаптира максимално към динамиката на денонощието, поддържайки индивидите в добро емоционално и психическо състояние, с достъчни ... още

Top