...

НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: циклон

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 13

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 1

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1

ВЪВ ВИДЕО: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 13

Сортирай резултатите по: дата | точностОтоплителни системи на биомаса
Проектирането на цялостна система за отопление, работеща на биомаса, изисква задълбочени познания за всеки един от компонентите й. Успехът на тези инсталации зависи от внимателните изчисления на топлинния товар и отчитането на набор от специфични за ... още

https://energy-review.bg

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове
Минералните торове съдържат един или повече основни хранителни елементи в неорганична форма или като карбамид или цианамид. Първичните хранителни елементи азот N, фосфор P и калий K са необходими на растенията в големи или умерени количества. В ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Измерване концентрацията на прах във въздуха
Поддържането на качеството на атмосферния въздух е едно от най-големите предизвикателства пред обществото днес. Източниците на замърсяване са много, като повечето са антропогенни. Освен газообразните съединения, един от най-проблемните замърсители ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Технологии за обезвреждане на болнични отпадъци
Групата на болничните отпадъци включва инфекциозни отпадъци, използвани остри предмети, фармацевтични отпадъци, отпадъци, съдържащи опасни химични вещества и препарати, отпадъци със съдържание на тежки метали. Медицинските отпадъци се класифицират ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ
Характерно за почти всички методи за пречистване на отпадъчни води е формирането на твърд остатък от процесите на обезводняване във филтърпреси и утаяване. По този начин замърсителят се сепарира от течната фаза и се получават утайки с високо ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Праховите частици са едни от най-често отделяните вредности при протичането на редица производствени процеси. За да се предотврати тяхното разпространение с оглед опазване на здравето на хората, се предвижда изграждането на системи за тяхното ... още

https://engineering-review.bg

Изгаряне на опасни отпадъци
Изгарянето е един от методите за преработка и оползотворяване на отпадъците. Посредством изгарянето се постига редуциране на общия обем на отпадъците и се намалява тяхната токсичност. Макар този метод да не се препоръчва и предпочитано решение да е ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Завод за рециклиране на електрическо и електронно оборудване
Проектирането, изграждането, доставката и пускането в експлоатация на завода на Надин са извършени от немската компания Adelmann Recycling Заводът за третиране и рециклиране на излязло от употреба електрическо и елeктронно оборудване се намира на ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА циклон В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 1


Хидак
професионалистът във филтрацията на индустриални води и нисковискозни течности •Автоматични самопочистващи се филтри, серия RF3/RF4 •Циклонни филтри, серия ATF (хибридни системи, комбиниращи циклон и линеен филтър) •Филтри за линейно ... още

engineering-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА циклон ВЪВ ВИДЕО: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА циклон В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1


„Михамакс Инженеринг“ ООД стартира своето бързо развитие в сферата на металообработката и проектантската дейност. Фирмата е производител на прахоулавящи и филтриращи системи. Производство на циклон сепаратори, центробежни вентилатори, филтърни кутии ... още

btcatalogue.bgАКТУАЛНО
Химически средства за дезинфекция и почистване в промишлеността

Химически средства за дезинфекция и почистване в промишлеността

В продължение на темата за мерките и добрите практики за дезинфекция в индустрията в подробна статия разглеждаме факторите и реакциите, възникващи в процеса на почистване и дезинфекция, както и типовете ... още
Съвременни технологии за дозиране и пълнене в козметичната индустрия

Съвременни технологии за дозиране и пълнене в козметичната индустрия

Статията разглежда съвременните технологични решения за пълнене и дозиране в козметичната индустрия, към които са отправени високи изисквания по отношение на измерване, точност на дозиране, поддържане на хигиенни стандарти и ... още
Технологии и тенденции в областта на полимерните компаунди

Технологии и тенденции в областта на полимерните компаунди

Поради редицата предимства на пластмасите – по-висока якост на удар, по-добри естетически характеристики, лесно формоване, устойчивост на надраскване, възможност за рециклиране и ниско тегло, се очаква значителен ръст на пазара за полимерни компаунди за автомобилния сектор за прогнозния ... още

Top