НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: PIC

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 51

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 68

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 51

Сортирай резултатите по: дата | точностДа облекчим живота си чрез логика. Конфигурируемите логически клетки опростяват реализацията на комплексни функции чрез микроконтролер
... конфигурируеми логически клетки (Configurable Logic Cell), вградени в някои PIC микроконтролери и допълващи функционалността на независимите от ядрото периферни още

engineering-review.bg

... проблеми в електрозахранването, например: • Прекъсване на електрозахранването; • Пад или пик в електропреносната мрежа; • Колебания в честотата; • Наличие на хармоници ... още

energy-review.bg

Microchip introduced new 8-bit microcontroller families
South-East European Industrial Market: Microchip introduced new 8-bit microcontroller families още

see-industry.com

Новости в микроконтролерите
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Новости в микроконтролерите още

engineering-review.bg

... включват моментно ниско напрежение (пад на напрежението), високо напрежение (пик) или загуба на напрежението (прекъсване). Прекъсванията са най-тежки ... още

energy-review.bg

WE-MPSB: Импулсно стабилни чип бийд ферити
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: WE-MPSB: Импулсно стабилни чип бийд ферити още

engineering-review.bg

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Оптични комуникационни компоненти. Част 1: структура на оптични комуникационни мрежи; дискретни прибори още

engineering-review.bg

... на налягане, предпазни клапани, манометри, изпускателни клапани (ПИК), кранове и при необходимост измервателен възел. При проектиране ... по показанията на манометъра. Предпазно-изпускателният клапан (ПИК) 17 е предназначен за понижаване на изходното ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА PIC В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 68


Microchip Technology
PIC® & AVR® микроконтролери Заедно възможностите ни ... Портфолиото на Microchip, обхващащо над 1200 8-битови PIC® и AVR® микроконтролери, е не само най ... логото на Microchip, логото на Microchip logo, PIC и AVR са регистрирани търговски марки на ... още

energy-review.bg

Некст Левел Инженеринг
... проблеми в електрозахранването, например: • Прекъсване на електрозахранването; • Пад или пик в електропреносната мрежа; • Колебания в честотата; • Наличие на хармоници ... още

energy-review.bg

Microchip Technology

PIC® & AVR®
PIC® и AVR®
микроконтролери, е не ... логото на Microchip, логото на Microchip logo, PIC и AVR са регистрирани търговски марки на Microchip ... още

engineering-review.bg

Microchip Technology
... и логото на Microchip, логото на Microchip, MPLAB и PIC са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в ... още

energy-review.bg

Microchip Technology
... и логото на Microchip, логото на Microchip, MPLAB и PIC са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в ... още

energy-review.bg

Microchip Technology

PIC® & AVR® микроконтролериPIC® и AVR® микроконтролери, е не ... логото на Microchip, логото на Microchip logo, PIC и AVR са регистрирани търговски марки на ... още

engineering-review.bg

Microchip Technology
... и логото на Microchip, логото на Microchip, MPLAB и PIC са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в ... още

engineering-review.bg

Microchip Technology
... />• Максимален обем на паметта сред всички 8-битови PIC® микроконтролери
• DMA контролер за бърз обмен ... и логото на Microchip, логото на Microchip, MPLAB и PIC са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в ... още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА PIC В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1


... панели. Изработване на тестери за серийно производство. Програмиране на PIC микроконтролерни системи. Програмиране на приложения за Windows. още

btcatalogue.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Енергийна ефективност при металорежещи машини

Енергийна ефективност при металорежещи машини

Потребителите на металорежещите машини са изправени пред сложното предизвикателство да оптимизират оперативните си разходи, непрекъснато инвестирайки в повишаване на качеството и производителността. Ето защо намаляването на енергийното потребление на такива ... още
Съвременни дисплеи

Съвременни дисплеи

Статията е посветена на новостите в технологиите и елементната база при дисплеите. Разгледани са основни видове дисплеи според структурата: течнокристални: с тънкослойни транзистори (TFT-LCD), графични, органични (OLCD), дисплеи с докосване ... още
Измерване на съпротивление

Измерване на съпротивление

Когато е нужно измерване на по-високи стойности на съпротивление над 100 Ω и не се изисква висока точност, може да се използва обикновен цифров мултимер, който работи на база метода на двата проводника ... още
Високопрецизна обработка на повърхности

Високопрецизна обработка на повърхности

Осигуряването на оптимално качество на обработваните повърхности в комбинация с намаляване на сроковете и разходите за изпълнение е възможно единствено чрез оптимизиране на целия процес. ... още
Окабеляване на дейта центрове

Окабеляване на дейта центрове

Изготвянето на цялостна стратегия за полагане на кабелите за захранване и пренос на данни е от решаващо значение за осигуряване на непрекъсната работа, безопасност и ефективност на охлаждането ... още
Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

С отпадъчните води могат да се емитират реагенти от преработката на минералите като цианиди, киселини и основи, твърди или разтворени метални съединения, разтворени соли, радиоактивни компоненти, хлориди и суспендирани частици ... още
Интелигентно управление на индустриални двигатели

Интелигентно управление на индустриални двигатели

Концепцията за интелигентно управление на двигателите не е нова, но намира приложение във все повече процесни и производствени системи с популяризирането на технологични платформи като Industry 4.0, IoT и индустриалния Ethernet. ... още
Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблоните за измерване на заваръчни шевове (на англ. weld gauges) са средство за инспекция на заварените конструкции – важна стъпка по отношение на качествения контрол и гарантирането на надеждността на заварките ... още

Top