...

НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: акустичен метод

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 11

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 0

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0

ВЪВ ВИДЕО: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 11

Сортирай резултатите по: дата | точност... технологии като например използването на георадарни системи. Използван метод на работа при тях е осветяването за секунда на ... програма се изобразяват във вид на радарграми. Друг използван метод е електромагнитният. При него средата се възприема спрямо ... още

https://engineering-review.bg

Установяване на течове от газопроводи
... парите около газопровода. Акустични методи Природният газ генерира акустичен сигнал при изтичането му от газопровода. За регистриране ... теча. Прецизността на локализация също се изменя от метод на метод. С някои техники местоположението може да се ... още

https://energy-review.bg

Методи за измерване на азотни окиси
... . Диференциална оптична абсорбционна спектроскопия (DOAS) Друг метод, принадлежащ към недиспергиращите, е диференциалната оптична абсорбционна ... намаляват. Тази циклична промяна на налягането представлява акустичен сигнал, който се приема от микрофони, ... още

https://engineering-review.bg

Методи за измерване на въглеродни окиси
... на Фурие (FTIR) Недиспергиращ инфра-червен спектрометричен метод (NDIR) Анализаторите, работещи на принципа на ... намаляват. Тази циклична промяна на налягането представлява акустичен сигнал с амплитуда, правопропорционална на количеството на ... още

https://engineering-review.bg

Оптически газанализатори
... намаляват. Тази циклична промяна на налягането представлява акустичен сигнал с амплитуда, правопропорционална на количеството на ... практиката намира приложение и разновидност на метода, наречена метод на постоянния поток или (Continuous Flow Method), ... още

https://engineering-review.bg

Mетоди за предотвратяване на аварии по газоразпределителни и газопреносни мрежи
... на газопроводната мрежа сгради. Друг метод за откриване на пробиви е ултразвуковият (акустичен). При изтичането от газопровода газът ... на утечката, ниска цена, лесен за използване. Този метод се употребява предимно в по-малки обекти. Сравнително нов ... още

https://energy-review.bg

Корекция на фактора на мощност
... и средна мощност. Втората разновидност на ССМ се нарича метод с формиране на входния ток (Input Current Shaping Method ... , по-бавен или никакъв вентилатор. Така се намалява излъчваният акустичен шум и захранването може да влезе в категорията безшумни ... още

https://engineering-review.bg

Корекция на фактора на мощността
... Втората разновидност на ССМ се нарича метод с формиране на входния ток ( ... осъществено в най-новия и патентован метод на еднотактово управление (One Cycle Control ... никакъв вентилатор. Така се намалява излъчваният акустичен шум и захранването по-лесно може ... още

https://energy-review.bg

НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА акустичен метод В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА акустичен метод ВЪВ ВИДЕО: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА акустичен метод В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.ТЕМИТЕ В НОВИЯ БРОЙ
Машинно зрение за интелигентни фабрики

Машинно зрение за интелигентни фабрики

Фундаменталната роля на автоматизираната визуална инспекция в процеса по дигитализация на промишлените предприятия и превръщането им в умни фабрики са коренни в осигуряването на възможност на интелигентното оборудване самостоятелно да ... още
Мощни интегрални постояннотокови ключове

Мощни интегрални постояннотокови ключове

Статията е посветена на типовете силови интегрални схеми, използвани за комутиране на постояннотокови товари и техните особености. Разгледани са: ключове за свързване на товари (Load Switches, Power Switches), интелигентни мощни ... още

Top