НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: анаеробни технологии

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 28

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 1

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0

ВЪВ ВИДЕО: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 28

Сортирай резултатите по: дата | точност... на биологични продукти в анаеробна среда. Прилаганите анаеробни технологии за производство на биогаз могат да се разделят ... (или няколко такива, включени паралелно). При многоетапните технологии може да бъде постигнато 10-20% увеличение на ... още

https://energy-review.bg

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП
... води с БПК/ХПК 3000 mg/l се прилагат анаеробни технологии. Третичното пречистване в този подотрасъл включва мембранна сепарация и ... още

https://engineering-review.bg

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия
... на токсични или бионеразградими вещества и др. Анаеробни технологии Предимствата на анаеробното третиране пред аеробните процеси ... замърсителите. Усъвършенстваните окислителни процеси включват широка гама технологии, повечето от които се основават на ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Очистване на води в целулозно-хартиената промишленост
... включването на отпадъчните води в оборотен цикъл. Мембранните технологии, като микрофилтрация, ултрафилтрация и нанофилтрация, са най ... висока аеробна устойчивост могат да бъдат постигнати в анаеробни условия (напр. деметилацията на венлафаксин и ... още

https://engineering-review.bg

... протичат два процеса - утаяване на водите и разграждане при анаеробни условия. Формата им обикновено е кръгла или правоъгълна. Отгоре ... още

https://tech-dom.com

Пречистване на отпадни води
... налага разработването и инвестирането във все по-съвременни технологии за пречистване на водите. Първият етап на ... микроорганизмите са два основни вида - аеробни и анаеробни. Биологичното пречистване на индустриалните отпадни води обхваща пет ... още

https://engineering-review.bg

... за пречистване на отпадъчните води технология. Различните технологии осигуряват различна степен на пречистване, която прави ... за създаване на специфични условия, при които анаеробни бактерии разлагат органичните замърсители във водата в отсъствието ... още

https://tech-dom.com

... от добър контрол и т. н. Използвани технологии за пречистване на отпадните води Съвременните пречиствателни станции ... процеси биологичните езера биват: аеробни, аеробно-анаеробни и анаеробни Анаеробните биологични езера се използват предимно за ... още

https://engineering-review.bg

НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА анаеробни технологии В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 1


Хенкел България
... подложни шайби и други механични решения. С анаеробни уплътнители се предотвратява корозия при триене Корозията при ... 2 (текст под снимката) Новаторските технологии на Хенкел - тук във формата на анаеробни високоефективни уплътнения - позволяват на ... още

engineering-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА анаеробни технологии ВЪВ ВИДЕО: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА анаеробни технологии В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Новости в елементната база за електромобили и зарядни станции

Новости в елементната база за електромобили и зарядни станции

Статията е посветена на новостите при електронните компоненти и модули с приложение в електромобилите и зарядните устройства. Разгледани са: пасивни елементи (резистори, бобини, суперкондензатори), дискретни полупроводникови прибори (Шотки диоди, мощни ... още
Регулиране на напрежението в разпределителни системи

Регулиране на напрежението в разпределителни системи

Регулаторите на напрежение са предназначени автоматично да поддържат предварително зададено ниво на напрежение, което в противен случай би се променяло с товара ... още
Превантивна поддръжка на индустриални топлообменници – част I

Превантивна поддръжка на индустриални топлообменници – част I

Поддръжката на индустриалните топлообменници и регулярният мониторинг на работата им често са от ключово значение за безпроблемното функциониране на промишлените съоръжения ... още
Енергийна ефективност на хидравлични задвижвания

Енергийна ефективност на хидравлични задвижвания

Когато става дума за ефективност на хидравлични системи, трябва да се имат предвид няколко фактора, като например изискванията на машинните и хидравличната мощност на двигателите и помпите ... още
Екструдерни технологии – новости

Екструдерни технологии – новости

Производството на пластмасови изделия се развива с динамични темпове в контекста на дигитализацията и в предприятията от сектора се налагат изисквания за все по-комплексни, ефективни, интелигентни и висококачествени технологични решения ... още
Струговане и фрезоване на миниатюрни детайли

Струговане и фрезоване на миниатюрни детайли

Изработването на миниатюрни детайли чрез механична обработка не е нова производствена практика, но през последните няколко години се наблюдава тенденция към непрекъсната миниатюризация в редица индустрии, включително аерокосмическата и автомобилната промишленост, медицината и електрониката ... още
Рефлектометри за кабелни линии

Рефлектометри за кабелни линии

Рефлектометрията във времевата област (TDR) е доказан метод за откриване на дефекти в кабели, който има няколко вариации, включващи техниките на импулсно ехо и отразена електрическа дъга ... още
Повишаване на енергийната ефективност на помпени станции

Повишаване на енергийната ефективност на помпени станции

Енергийна ефективност може да бъде постигната чрез подобряване на дизайна на помпените станции и на цялата система, инсталиране на честотни регулатори на помпите и ефективна експлоатация на помпените агрегати ... още

Top