НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: производство

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 1857

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 1229

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 391В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 1857

Сортирай резултатите по: дата | точност... поради оползотворяването на органични отпадъци в процеса на производство. Според специалисти България е страна, разполагаща със ... на повече от един ферментатор е по-равномерното производство на биогаз при намалени експлоатационни рискове. Съответно, ... още

energy-review.bg

... и по-високата екологичност на процесите по производство на енергия. Растителни енергийни култури Растителните енергийни ... прочистване и подрязване, също притежават значителен потенциал за производство на биоенергия и енергийни продукти. Те включват ... още

energy-review.bg

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Производство на метали в България още

engineering-review.bg

... ограничение за употребата на едрата строителна дървесина за производство на енергия, съществуват съмнения за коректното прилагане ... от проучвания за ресурсното обезпечаване на енергийното производство и за гарантиране на продажбата на произведената ... още

energy-review.bg

Производство на въздуховоди
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Производство на въздуховоди още

engineering-review.bg

... устойчивост, разходна и дългосрочна ефективност; възможност за производство на зелена енергия или други продукти с пазарна приложимост ... или унищожаване на вредните за човека патогени; производство на компост за обогатяване на почвата; намаляване на ... още

energy-review.bg

... извличане на биошлама. При инсталациите с периодично производство ферментаторът се зарежда напълно и след точно определено ... ферментатор. Целта е да се гарантира равномерно производство на биогаз при намалени експлоатационни рискове. Ферментаторите ... още

energy-review.bg

... охлаждане и съхранение на продуктите. Ползи от производство на енергия от хранителни отпадъци Превръщането на хранителните ... газификация, хидротермално окисление и др.). Методи за производство на енергия от хранителни отпадъци Сред най-разпространените ... още

energy-review.bg

НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА производство В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 1229


Сименс, Дигитализирано производство & Процесни индустрии и задвижвания
... ;съоръжения с технологично-базирани услуги

Дигитализирано производство & Процесни индустрии и Задвижвания


Siemens България

Дигитализирано производство &
Процесни индустрии и Задвижвания
София ... още

engineering-review.bg

Сименс, Дигитализирано производство
... пространство е ограничено – напр. при производство на машини.
Двата компактни процесора се характеризират ... автоматизацията

Siemens България
Дигитализирано производство &
Процесни индустрии и Задвижвания
още

engineering-review.bg

Сименс, Дигитализирано производство
... дали става въпрос за автомобило- или самолетостроене, ремонтни бази, производство на инструментална екипировка, медицински компоненти или енергетика – SINUMERIK ... още

engineering-review.bg

Сименс, Дигитализирано производство & Процесни индустрии и Задвижвания
... с интегрирани функции.

Siemens България
Дигитализирано производство
1309 София, ул. Кукуш 2, тел.8115584, факс ... още

engineering-review.bg

Сименс, Дигитализирано производство & Процесни индустрии и Задвижвания
... неимоверно инженеринга.


Siemens България
Дигитализирано производство
1309 София, ул. Кукуш 2, тел.8115584, факс ... още

engineering-review.bg

Сименс, Дигитализирано производство & Процесни индустрии и Задвижвания
... />неправилна инсталация.

Siemens България
направление Дигитализирано производство
1309 София, ул.Кукуш 2, тел. 8115584, факс ... още

engineering-review.bg

Сименс, Дигитализирано производство
... : siemens.com/tia-migration
Siemens България
Дигитализирано производство
1309 София, ул. Кукуш 2, тел.8115584, факс ... още

engineering-review.bg

Сименс, Дигитализирано производство & Процесни индустрии и задвижвания
... ERP системи.


Siemens България
Дигитализирано производство 1309 София ул. Кукуш 2 тел.8115584 факс 8115662 ... още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА производство В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 391


СИМЕНС ЕООД, направление Дигитализирано производство & Процесни индустрии и задвижвания предлага на българския пазар: • Индустриални ... още

energyinfo.bg

Фирма СИМЕНС ЕООД, направления Дигитализирано производство & Процесни индустрии и Задвижвания (DF&PD) предлагат на българския ... още

btcatalogue.bg

... бетонни трансформаторни подстанции - стандартни и моноблок. Производство на КТП за фотоволтаични електроцентрали. Производство на Комплектни Разпределителни Уредби КРУ UniSec до ... още

btcatalogue.bg

... комплектни трансформаторни подстанции – стандартни и моноблок; • Производство на трансформаторни подстанции за фотоволтаични електроцентрали; • Производство на комплектни разпределителни уредби “UniSec ” до ... още

energyinfo.bg

... режим или вързани към локален и централен сървър. Производство и реализация на токови измервателни и напреженови трансформатори ... одобрени от НЦМ с удостоверения за одобрен тип. Производство на гама еднофазни маслени трансформатори за стълбов монтаж с ... още

energyinfo.bg

... за когенерация с парни турбини; -Производство на топлотехнически и газоочистващи съоръжения – економайзери ... , въздухоподгреватели, мултициклони и др.; - Производство на маслоподгреватели, промишлени бойлери, водосъдържатели, резервоари, ... още

energyinfo.bg

... литра с водосъдържатели 100 % от неръждаема стомана. Производство на електрически котли и модули с топлообменник от неръждаема ... стомана. Производство на специализирани съдове от неръждаема стомана по схема ... още

btcatalogue.bg

Разработване, производство, внедряване на вендинг автомати за издаване на превозни документи, ... на билети и за продаване на услуги; Разработване и производство на модули за системи за таксуване и електронен контрол ... още

btcatalogue.bg
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Енергийна ефективност при металорежещи машини

Енергийна ефективност при металорежещи машини

Потребителите на металорежещите машини са изправени пред сложното предизвикателство да оптимизират оперативните си разходи, непрекъснато инвестирайки в повишаване на качеството и производителността. Ето защо намаляването на енергийното потребление на такива ... още
Съвременни дисплеи

Съвременни дисплеи

Статията е посветена на новостите в технологиите и елементната база при дисплеите. Разгледани са основни видове дисплеи според структурата: течнокристални: с тънкослойни транзистори (TFT-LCD), графични, органични (OLCD), дисплеи с докосване ... още
Измерване на съпротивление

Измерване на съпротивление

Когато е нужно измерване на по-високи стойности на съпротивление над 100 Ω и не се изисква висока точност, може да се използва обикновен цифров мултимер, който работи на база метода на двата проводника ... още
Индустриални системи за смукателна вентилация

Индустриални системи за смукателна вентилация

Ефективността на улавяне на замърсителите от системите за локална смукателна вентилация зависи от дизайна на чадъра, ориентацията му спрямо източника на замърсяване и от параметрите на потока отработен въздух ... още
Окабеляване на дейта центрове

Окабеляване на дейта центрове

Изготвянето на цялостна стратегия за полагане на кабелите за захранване и пренос на данни е от решаващо значение за осигуряване на непрекъсната работа, безопасност и ефективност на охлаждането ... още
Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

С отпадъчните води могат да се емитират реагенти от преработката на минералите като цианиди, киселини и основи, твърди или разтворени метални съединения, разтворени соли, радиоактивни компоненти, хлориди и суспендирани частици ... още
Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващите устройства са популярно решение за повишаване степента на автоматизация на струговите операции. Те са икономична и ефективна възможност за подобряване на производителността, която освобождава операторите да се фокусират върху други области на производствения процес ... още
Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблоните за измерване на заваръчни шевове (на англ. weld gauges) са средство за инспекция на заварените конструкции – важна стъпка по отношение на качествения контрол и гарантирането на надеждността на заварките ... още

Top