НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: разходомери

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 117

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 145

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 18

ВЪВ ВИДЕО: 1В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 117

Сортирай резултатите по: дата | точностРазходомери за течности и газове
... е калибриране на портативни разходомерни станции и разходомери, калибрирани с работна течност вода; еталонни електромери ... калибрирането на портативните разходомерни станции и еталонни разходомери на стендовете за проверка, които фирмата произвежда ... още

https://engineering-review.bg

Разходомери за газ
... наложилите се технически решения са турбинковите разходомери. Двата вида разходомери - диафрагмените и турбинковите, като конструктивни ... от друга страна. Новите разработки диафрагмени разходомери включват конструкции със синтетични диафрагми и прецизно ... още

https://engineering-review.bg

Разходомери за течности и газове
... кориолисовите и термоанемометричните разходомери. Ултразвукови разходомери Подобно на вихровите и електромагнитните разходомери, ултразвуковите (УЗР ... електро-магнитните, вихровите и ултразвуковите разходомери, имащи интегрирани микропроцесори, така и ... още

https://engineering-review.bg

Калибриране на разходомери
... за да се внедрят. Повечето производители на разходомери разполагат със собствено оборудване за първоначалното им ... място. Калибриране от производителя Повечето производители на разходомери поддържат свои собствени съоръжения за калибриране на ... още

https://engineering-review.bg

Разходомери за течности и газове
... се преобразува директно в цифри, показващи количеството вещество. Турбинните разходомери се изработват с винтова (аксиална) - фиг. 8, ... на приборите. Вторият недостатък е, че турбинните разходомери трябва да работят с флуиди, които не съдържат ... още

https://engineering-review.bg

Разходомери
... течности с йонна проводимост, се използват магнитоиндуктивни разходомери с електромагнити. Не съществуват ограничения в ... , се използват специални конструкции многолъчеви ултразвукови разходомери.Допълнителните ултразвукови лъчи могат да бъдат насочени ... още

https://engineering-review.bg

Разходомери за газ
... измерване разхода на природен газ. Барабанни разходомери Представляват разходомери със специална конструкция, използвани основно за ... съществува правопропорционална зависимост. Като конструкция вихровите разходомери са изградени от два основни възела - ... още

https://engineering-review.bg

... на използване са сред предимствата на съвременното поколение разходомери, благодарение на които отпадат инсталационните ограничения на ... мазнини в млякото. В хартиената промишленост масовите разходомери се използват за измерване на калциев карбонат, ... още

https://engineering-review.bg

НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА разходомери В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 145


Газтерм
> Разходомери за газ > Коректори > Регулатори на налягане ГАЗТЕРМ ООД 1836 ... още

engineering-review.bg

Газтерм
> Разходомери за газ > Коректори > Регулатори на налягане ГАЗТЕРМ ООД 1836 ... още

engineering-review.bg

Газтерм
Разходомери за газ Коректори Регулатори на налягане ГАЗТЕРМ ООД 1836 ... още

engineering-review.bg

Анвитех
Разходомери за всички течности и втечнени газове • За петролни, химически ... още

engineering-review.bg

Анвитех
Разходомери за течности, газове и пара • За петролни, химически и ... още

engineering-review.bg

Анвитех
Разходомери за всички течности и втечнени газове За петролни, химически ... още

engineering-review.bg

Делчев и Син - ДИД
... страна от Европейския съюз. Метрологично осигурени разходомери - разходомери за търговски разплащания Извършват се контролни измервания ... , химическата и петролно- химическата индустрия МЕХАНИЧНИ РАЗХОДОМЕРИ •нутиращ диск •овални зъбни колела ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Делчев и Син - ДИД
... страна от Европейския съюз. Метрологично осигурени разходомери - разходомери за търговски разплащания Извършват се контролни измервания ... тръбопроводи по-големи от DN50 УЛТРАЗВУКОВИ РАЗХОДОМЕРИ МАГНИТНО-ИНДУКТИВНИ РАЗХОДОМЕРИ И ТОПЛОМЕРИ DN 6-1400 ... още

ecology-and-infrastructure.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА разходомери ВЪВ ВИДЕО: 1НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА разходомери В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 18


... положени тръбопроводи Услуги: • Ремонт на турбинни разходомери • Ремонт на ротационни разходомери • Ремонт на диафрагмени разходомери • Ремонт и калибриране на уреди за ... още

energyinfo.bg

... газоснабдяване в съответствие с най-строгите Eвропейски норми * Диафрагмени разходомери ACD G10 - G16 и G25 - G100 с диапазон ... изпълнение се използват за всички видове неагресивни газове * Турбинни разходомери Fluxi 2000/TZ G65 - G6500 с диапазон на ... още

energyinfo.bg

... влага на въздух, влага на материали. Броячи, таймери, разходомери. Калибратори - многофункционални и специализирани. Информационно-архивиращи системи - ... за пречистване на отпадни води и др. Разходомери - магнитоиндуктивни и ултразвукови, одобрен тип и ... още

btcatalogue.bg

Производство на: ултразвукови разходомери за открити течения с висок клас на точност; ултразвукови ... . Доставка на дъждомерни станции. Доставка на стационарни и портативни разходомери и скоростни сензори за безнапорни течения и реки. Изграждане ... още

btcatalogue.bg

... , дистрибуция и сервизно обслужване на електронни и механични разходомери за петролни, химически, хранителни течности и втечнени газове ... . Системи за дозиране на течни продукти. Гама разходомери за нафтови и мазутни горелки. Ротаметри за течности ... още

btcatalogue.bg

... и пневматични актуатори, бътерфлай кранове, сферични кранове, възвратни клапи, разходомери за търговско и технологично измерване на течности, газове и ... още

btcatalogue.bg

... откриване на течове от елегаз SF6. Преносими и стационарни разходомери. Апаратура за контрол на съобщителни кабелни мрежи.Твърдомери, склерометри ... още

btcatalogue.bg

Ултразвукови разходомери за тръбопроводи и безнапорни канали, нивомери, предаване на данни ... още

btcatalogue.bg
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Законодателството в областта на безопасност на храните не дава възможност за свеждане на водопотреблението в сектора до минимум поради риска от незадоволителни нива на чистота, хигиена или качество на продукцията ... още
Периферни изчисления (edge computing) в индустриалната автоматизация

Периферни изчисления (edge computing) в индустриалната автоматизация

Периферните изчисления (edge computing) бързо се превръщат в мегатенденция в индустриалната автоматизация поради множеството си предимства в сравнение с облачните платформи ... още
Дюзи за почистване на резервоари и оборудване

Дюзи за почистване на резервоари и оборудване

Тяхната ефективност допринася за перманентно намаляване на разходите за енергия и химични агенти, както и за съкращаване на продължителността на почистването ... още
Енергийна ефективност на индустриално осветление

Енергийна ефективност на индустриално осветление

Сред техниките и стратегиите за реализиране на енергийни спестявания са: използване на енергийно ефективни осветители; максимално използване на естествена дневна светлина; управление на осветлението на възможно най-локално ниво и др. ... още
Магнитни приспособления за фиксиране на детайли

Магнитни приспособления за фиксиране на детайли

През последните години магнитите се наложиха като успешна алтернатива на механичното закрепване на заготовки при механична обработка и при закрепване на спомагателни приспособления от рода на осветителни тела и държачи (менгемета) към работния плот на обработващите машини ... още
Интегрални AC/DC преобразуватели

Интегрални AC/DC преобразуватели

Статията е посветена на новостите при AD/DC конверторите. Разгледани са: преобразуватели с управление в първичната намотка, контролери за косинус фи, контролери за управление на синхронни токоизправители, специфични видове преобразуватели, AC/DC преобразуватели в модулно изпълнение ... още
Термоформовъчни машини

Термоформовъчни машини

Термоформоването е популярен производствен метод за изработване на широк асортимент от изделия от термопластични полимери с помощта на матрици. Съвременното оборудване е с висока степен на автоматизация и множество функции за повишаване на ефективността и качеството ... още

Top