...

НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: оценка

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 662ВЪВ ВИДЕО: 0В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 161
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: оценка В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 28


Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към ... още

btcatalogue.bg

... големи територии с детекторна система, носена от хеликоптер; оценка на замърсяването; изготвяне на карти; - Наземно обследване ... на йонизиращи лъчения; - Оценка на дозите и контрол на дозовото натоварване; - Оценка на радиационния риск за населението ... още

energyinfo.bg

... съвременни подходи за управление на проекти, както и оценка на риска. Специализацията на фирмата е в областта ... симулация и мониторинг на слънчеви енергийни системи. Технико-икономическа оценка на инвестициите. Разработка и управление на проекти за ... още

energyinfo.bg

Консултантски услуги свързани с оценка на риска при експлоатация на рискови обекти; Проучване, проектиране ... ; Модернизация на енергийни обекти и оптимизация на експлоатацията; Оценка на остатъчния ресурс на енергийни обекти; Управление на енергийни ... още

energyinfo.bg

... надзор, инвеститорски контрол в строителството, здравна оценка за приложимост на строителни материали, ценообразуване в ... строителството, проектиране, оценка на съответствието на техническата документация, оценки ... още

energyinfo.bg

... професионалисти със специфичен опит, международен подбор на професионалисти, оценка и развитие на персонала, изграждане на системи за ... ЧР администриране, ЧР и Мениджмънт одит, 360-градусова оценка, аутплейсмънт. Групата на P&P/InterSearch включва 18 ... още

btcatalogue.bg

... дейности, които фирмата предлага при реализирането на всеки проект: - оценка на сигурността и пожарния риск - изготвяне и узаконяване на ... още

energyinfo.bg

... системи• Многофункционални уреди за климатични системи, вентилации и за оценка качеството на въздуха в помещения• Уреди за Енергийна Ефективност ... още

energyinfo.bg

... замърсени води; • Обработка на битови, промишлени и опасни отпадъци; • Оценка на състоянието, проучване и опазване на околната среда; • Енергийни ... още

energyinfo.bg

... . Доставка и калибриране на уреди за акредитирани органи за оценка на съответствието. Акредитиран орган за контрол от вида А ... още

btcatalogue.bg

... , изпитания и изпълнение на процеси при производството на продукта * Оценка на специални процеси: заваряване и боядисване * Финално инспектиране на ... още

energyinfo.bg

... Строителите в България. Компанията предлага цялостни решения, които включват: - Оценка на обекта и идейно проектиране - Бизнес планиране и финансови ... още

energyinfo.bg

... на фотоволтаични електроцентрали "до ключ" като се започне от оценка на потенциала на терена, консултиране и съгласуване на действията ... още

energyinfo.bg

... обезпечаването и, термохидравлични, неутронно-физични, якостни и вероятностни анализи, оценка на взаимодействието на АЕЦ върху околната среда, безопасност, извеждане ... още

energyinfo.bg

... на четири области, които заедно формират един завършен продукт: оценка, измерване, планиране и реализация. Бихме искали също така да ... още

energyinfo.bg

... , съгласно ЕN 15085; • Контрол и изпитване без разрушаване (NDT); • Оценка на остатъчния ресурс на съоръжения под налягане.Сертификация на ... още

energyinfo.bg

... предлага следните комплексни услуги: Разработване на проекти; Проектни проучвания; Оценка и подбор на терен; Разработване на идеен проект; Съгласуване ... още

energyinfo.bg

... : • Банки и застрахователни компании: - Live Score - Корпоративна система за оценка в реално време (scoring). - Enterprise - Корпоративна система за анализи ... още

energyinfo.bg

... и реализация на технологични решения; измерване, анализ, контрол и оценка на съответствието на електрически, физични и енергийни величини и ... още

energyinfo.bg

Инспекция, оценка и почистване на климатични и вентилационни инсталации във всички ... още

btcatalogue.bg

... пожарогасители и противопожарно оборудване; обследване на обекти; проучване и оценка на проекти. още

btcatalogue.bg

... и национални стандарти и схеми. Сертификацията се състои в оценка на съответствието на системите за управление на клиента с ... още

btcatalogue.bg

Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сгради; Оценка на постигнати енергийни спестявания; Сертифициране на сгради; Консултации в ... още

btcatalogue.bg

Обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради, оценка на енергийни спестявания. Проектни сертификати за енергийна ефективност; Проектиране ... още

btcatalogue.bg

Измерване/контрол на параметри на работната и околна среда. Оценка за съответствие с нормативните изисквания. Издаване на сертификат за ... още

btcatalogue.bg

... мониторинг. Консултации. Консултантски услуги, които предлагаме включват: Изготвяне и оценка на оферти; Управление и супервизия на проекти. “РЕКО инженеринг ... още

btcatalogue.bg

... извън населени територии. Обслужване от Служба по трудова медицина. Оценка на риска на работещи. Център за професионално обучение - Обучение ... още

btcatalogue.bg

... в проектирането и строителството, включително дейност по изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти, координация на строителният процес ... още

btcatalogue.bg

Новият брой 4/2020

брой 4-2020

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИ СТАТИИ
Лазерни сензори в индустрията

Лазерни сензори в индустрията

Лазерната сензорна технология предлага много предимства в сравнение с традиционните механични измервателни устройства, включително безконтактно измерване, малка измервателна площ, високоскоростно събиране на данни, стабилна конструкция и гъвкавост при експлоатация ... още
Мултиматериално 3D принтиране

Мултиматериално 3D принтиране

Производството на изделия чрез използване на няколко материала наведнъж е ключова възможност на адитивните методи, която би могла да ги превърне в по-ефективна алтернатива на останалите съвременни производствени технологии ... още
Ремонт и поддръжка на трансформатори

Ремонт и поддръжка на трансформатори

Винаги е необходимо да се направи оценка на състоянието на трансформатора, за да се определи дали е възможно той да бъде ремонтиран или обновен, и ако да – до каква степен ... още
Перисталтични помпи за води

Перисталтични помпи за води

Тези помпи са способни да се справят с повечето предизвикателства, свързани с работата и третирането на чисти и отпадъчни води, както в битови, така и в индустриални приложения ... още
Новости при компонентите за защита на електронни схеми

Новости при компонентите за защита на електронни схеми

Статията е посветена на дискретните компоненти за защита, представени след началото на 2017 г. Разгледани са компоненти за защита от електростатични разряди (ESD Protection), компоненти за напрежителна защита (Overvoltage & Undervoltage Protection) и компоненти за токова защита (Overcurrent ... още
Механична обработка на компоненти за медицински изделия

Механична обработка на компоненти за медицински изделия

Обработката на детайли със сложна геометрия и фини повърхности е често срещана в аерокосмическия и автомобилния сектор, но производството на медицински изделия задава още по-високи изисквания към технологиите, определящи качеството, прецизността и надеждността на всеки детайл ... още
5G технологии в индустриалното производство

5G технологии в индустриалното производство

Цифровата трансформация на традиционните производствени практики в синхрон с принципите на четвъртата индустриална революция зависи от предимствата на следващото поколение технологии за безжична комуникация ... още
Стругови машини швейцарски тип

Стругови машини швейцарски тип

Струговите машини швейцарски тип представляват стругови автомати с подвижна шпинделна кутия, способни да произвеждат малки детайли с високи производствени темпове. Традиционно този тип конфигурации се считат за особено ефективни при обработката на дълги и тънки детайли поради специфичния ... още

Top