...

НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: промишлени ел. табла

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 17ВЪВ ВИДЕО: 0В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 7
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: промишлени ел. табла В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 19


... на кабели и проводници; кабелни обувки и промишлени тестери за напрежение. Промишлени захранвания: стабилизирани, нестабилизирани, регулируеми и ... панел. Буфер, диодни и UPS модули. Кутии: Ел. табла, пултове и кутии от неръждаема стомана, алуминий и ... още

btcatalogue.bg

... промишлени, битови и осветителни инсталации, Удостоверение ЦПРС - трета група за строежи от първа категория * Електрически табла ... асемблиране на типово изпитани табла. Сертифициран доставчик на GE Healthcare за ел. табла * Автоматизация: Изграждане, ... още

energyinfo.bg

... на вътрешни ел. инсталации на промишлени, обществени и битови обекти. Асемблиране, производство и монтаж на ел. табла IP 65 ... . Модулна система от кутии за изграждане на разпределителни табла ниско напрежение до 1000A - IP 65. Праховобоядисани ... още

btcatalogue.bg

... необходимо за електрооборудване на сгради, офиси и промишлени предприятия. Производство на конзолни и разклонителни кутии ... контролери и други - Schneider Electric, ABB, Noark; * Ел. табла - пластмасови и метални, за жилищния и индустриалния сектор; * ... още

energyinfo.bg

... степен на автоматизация. Проектите се изпълняват на база промишлени програмируеми контролери, PC базирани контролери и DCS ... реализиране на проектите, собствен цех за производство на ел.табла, собствен транспорт за доставка на необходимото оборудване. ... още

energyinfo.bg

... фирми: PFANNENBERG EUROPE GmbH - климатична техника за ел. табла, светлинна и звукова сигнализация; RIELLO-UPS - непрекъсваеми ... специални кабели; SOLERA S.A. - Електроматериали, промишлени табла, разпределителни табла; CECAM S.r.l. - специални кабели още

btcatalogue.bg

... и ремонт на всички видове ел.инсталации. Направа, ремонт и поддръжка на ел.табла - битови и промишлени. Монтаж на осветителни тела, ... Окабеляване на интернет и кабелна телевизия. Полагане на ел.инсталации по ЕПК-технология. Монтаж на заземителна и ... още

btcatalogue.bg

... инженеринг и сервиз. Търговия с: - ел. апаратура НН и СрН; - електроматериали; - ел.табла; - кабели и проводници; - кабелна ... на възобновяеми енергийни източници; - инженеринг на промишлени и заводски обекти; - инженеринг на административно-стопански ... още

energyinfo.bg

... инженеринг и сервиз.Търговия с :ел.апаратура НН и СрН;електроматериали;ел.табла;кабели и проводници;кабелна арматура; ... :инженеринг на възобновяеми енергийни източници;инженеринг на промишлени и заводски обекти;инженеринг на административно-стопански ... още

btcatalogue.bg

Проектиране, изграждане и ремонт на електрически инсталации, изработка на ел.табла за строителни обекти - Промишлени, Административни сгради, Жилищни блокове, Хотели, Банки, специални ... още

energyinfo.bg

Програмиране на промишлени контролери PLC, HMI, SCADA, Честотни и серво задвижвания. Проектиране, ... и изграждане на CNC машини. Изработка и монтаж на ел. табла. Монтаж, инсталиране и поддръжка на производствено оборудване. още

btcatalogue.bg

... защити; Модулни ел. апарати за битово и промишлено електроразпределение; Промишлени щепселни съединения; ... табла; Пластмасови табла за улично осветление; Разпределителни електрически табла; Пластмасови кабелни разпределителни табла (касети); Табла ... още

energyinfo.bg

... контактори, бутони и др. • Кутии: eл. табла, пултове и кутии от неръждаема стомана, алуминий и ... - ръчни, мобилни и настолни промишлени принтери; маркировки за кабели, клеми, ел. апаратура, промишлени етикети, надписване на метални и алуминиеви ... още

energyinfo.bg

... разпределителни устройства /КРУ/, кондензаторни регулатори за реактивна енергия, табла НН и др. Проучване на енергийни обекти; Проучване, ... улично осветление; Проектиране и изпълнение на вътрешни ел. инсталации на промишлени, обществени и битови обекти. още

energyinfo.bg

... води. • Производство и асамблиране на микропроцесорни табла и табла управление. • Консултантска дейност. Проектиране, доставка, ... и ел. енергия . Термопомпени системи за отопление. • Обследване на енергийна ефективност на сгради и промишлени обекти ... още

energyinfo.bg

... котли на течно, твърдо, газообразно гориво и ел.енергия; -Проектиране и производство на механизирани ... мултициклони и др.; - Производство на маслоподгреватели, промишлени бойлери, водосъдържатели, резервоари, табла и пултове за управление на котли. - ... още

energyinfo.bg

... управление на ВЕЦ. Автоматизация на промишлени процеси (производствени линии, пещи за ... . Проектиране и производство на генераторни табла и генераторни защити, предназначени за ... товарови графици за производители на ел. енергия; анализ на база ... още

energyinfo.bg

... и електрическо оборудване в сгради и промишлени предприятия, изработване на електрически табла с различна степен на сложност, ... STS-и, доставка и монтаж на възобновяеми източници на ел. енергия (фотоволтаици, соларни системи, ветрогенератори) и т ... още

btcatalogue.bg

... трансформаторен пост/, разпределителни касетки и всички видове електрически табла със сертифицирани градивни елементи от местно производство или ... е специализирана фирма за изграждане на вътрешни ел.инсталации на жилищни, обществени и промишлени сгради. още

energyinfo.bgТЕМИТЕ В НОВИЯ БРОЙ
Технологични новости и тенденции в CAM софтуера

Технологични новости и тенденции в CAM софтуера

Благодарение на очакваните нововъведения в CAM софтуерните продукти комбинирането на адитивни и конвенционални процеси, т. нар. хибридно производство, ще се улесни в значителна степен ... още
Изкуствен интелект в механичната обработка с ЦПУ

Изкуствен интелект в механичната обработка с ЦПУ

Металорежещите машини с централно програмно управление са поле за внедряването на множество цифрови иновации, насочени към повишаване на тяхната свързаност, интелигентност, ефективност и производителност. Сред тях е и изкуственият интелект ... още
Кабелни решения за индустриални роботи

Кабелни решения за индустриални роботи

Кабелите за роботи трябва да отговарят на най-високите изисквания по отношение на механични, химични и термични свойства – те трябва да издържат на бързо ускорение и забавяне, натоварване на опън, натиск и усукване, както и на милиони цикли ... още
Матрици и инструменти за машини за леене под налягане

Матрици и инструменти за машини за леене под налягане

Статията е посветена на спецификите при проектирането на матрици и инструменти за леене на пластмаси под налягане, особеностите по отношение на дизайна, материалите за изработка и т. н. ... още
Industry 4.0 технологии за чисти стаи

Industry 4.0 технологии за чисти стаи

Стремежът към дигитализация, повишаване степента на автоматизация и интегриране на функции за интелигентна работа и свързаност определя развитието на системите и решенията за чисти стаи. Същевременно към тях се запазват високите изисквания за санитарен контрол Стремежът към дигитализация, повишаване ... още
Съвременни радиомодули

Съвременни радиомодули

Статията е посветена на радиочестотните модули за безжична комуникация, намиращи приложение в устройства, прибори и системи за индустриална и сградна автоматизация, в енергийни и комунални мрежи, в медицината, транспорта и т.н. Разгледани са високочестотни входни стъпала и усилватели, ... още
Филтриране на хидравлични течности – част 1

Филтриране на хидравлични течности – част 1

Първата част на материала е посветена на основните принципи и стандарти при филтрацията на хидравлични масла и флуиди, типовете замърсяване, които е възможно да възникнат в системата, както и на класовете чистота при хидравличните филтри ... още
Измерване на кръглост

Измерване на кръглост

Основните причини за измерване на кръглост са две – отделяне на несъответстващите на изискванията на клиента детайли и контролиране на производственото оборудване с незабавна обратна връзка ... още

Top