РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Себа КМТ България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Себа КМТ БългарияПроект в действие “Много сме впечатлени от факта че, системата Sebalog HydroCorr ни даде възможност да локализираме наличе на теч въпреки много ниското налягане и големия диаметър на тръбите.” Martin Grupp, Site Manager, Zweckverband Landeswasserversorgung Sebalog HydroCorr Логери с функция за корелация със сензори - хидрофон Описание на ситуацията В края на месец Март 2014 година, при измерването на потока/дебита във водоснабдитената мрежа на град Щтутгарт беше забелязано потенциално наличе на теч в тръбопровод с диаметър DN 900 - стомана. С извършването на замерване на налягането по тръбопровода зоната на предполагаемото изтичане беше сведена до участък от около 250 метра. За определяне на точното местоположение на изтичането беше взето решение за използване на ново представената от SEBAKMT система Sebalog HydroCorr, състояща се от логери с функция за корелация и сензори - хидрофон. Въпреки ниското налягане в мрежата от само 1,5 bar, системата извърши коректно измерване и резултата посочи с много висoка точност мястото на пробива. Показаните на снимките дейности по разкопаване доказаха наличе на 5 метрова пукнатина на дъното на тръбопровода в зоната показaнa в резултат на корелацията. Проект Локализиране на теч в стоманен магистрален тръбопровод DN 900 Използвано оборудване 1 комплект Sebalog HydroCorr Период Март 2014 Клиент Zweckverband Landeswasserversorgung, Stuttgart СЕБАКМТ България ЕООД София 1505 бул. Ситняково 35 Tел: +359 (2) 943 48 03 Факс: +359 (2) 946 19 83 seba.bg@sebakmt.com www.sebakmt.com

Top