SECO Tools Словения, Юрий Принчич: SECO Tools посреща предизвикателствата на Индустрия 4.0 с нови услуги и решения

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 7/2019 • 24.10.2019

SECO Tools Словения, Юрий Принчич: SECO Tools посреща предизвикателствата на Индустрия 4.0 с нови услуги и решения | Инженеринг ревю, снимка 1Юрий Принчич, мениджър продажби в SECO Tools Словения, пред сп. Инженеринг ревю

 

SECO Словения отбелязва своята 20-годишнина т. г. Как бихте оценили пътя на развитие на компанията и какви са стратегическите ви приоритети днес?

Компанията е създадена от SECO Tools AB Швеция, за да представя SECO на пазарите на бивша Югославия. В момента 9 човека отговарят за продажбите и техническата поддръжка в Словения. Регистрирахме и търговски клон в Сърбия, където четирима специалисти обслужват местните клиенти.

През 2012 г. компанията разшири бизнеса си в България, Гърция и Албания. Присъстваме на тези пазари чрез дистрибуционни канали. На същия принцип вече обслужваме Босна и Херцеговина, Македония и част от Хърватия. Благодарение на това успяхме да завоюваме позицията на дистрибутор, осигуряващ пълна подкрепа при реализирането на все повече ключови продажби.

Към момента се опитваме да увеличим капацитета на сервизната мрежа и в най-кратък срок ще бъдем в състояние да предложим на клиентите си усъвършенствани технологии в машинното производство. Успяхме да реализираме няколко пилотни проекта в Западна Европа и потребителите останаха изключително доволни от полученото в замяна на инвестираните средства.

 

След две успешни издания на техническата конференция, посветена на Индустрия 4.0 в България, какви са впечатленията ви? Планирате ли следващо издание?

За съжаление, екипът ни е доста натоварен и нямаме възможност да организираме техническа конференция през 2019 г. Но през последните две години успяхме да докажем, че в България има голям интерес към форума. Идеално решение би било местен организатор да се заеме с проекта, а ние да запазим ролята си на спонсор и активно да участваме в провеждането на следващо издание.

 

Как дигитализацията трансформира решенията в областта на металообработката? Кои са най-актуалните тенденции при инструментите и как ги отразява портфолиото на SECO?

Индустрия 4.0 не е някъде в бъдещето. Тя е факт. Серийното производство в малки партиди също. Технологиите стават все по-надеждни, а производителите предлагат все по-специфични инструменти. Същевременно от ключово значение за потребителите остават разходите. Компанията ни представя ново поколение система за управление на инвентара – SECO POINT, която позволява на клиентите ни да придобият по-ясна представа за инструментите, които използват.

Създадохме и Suggest platform като част от My Pages (онлайн платформата на SECO), която цели допълнително да улесни избора на продукти. Новата функционалност ще бъде полезна на хората, запознати с модерните технологии и търсещи най-полезните решения.

Консултантската ни програма осигурява на клиентите услуги, които надграждат стандартните технологии за обработка. Тези услуги разглеждат производствените единици в цялост и оптимизират целия производствен процес. Предлагаме софтуер за машинен мониторинг, който позволява проследяване работата на машините и управление на процесите в реално време.

 

Как адаптирате маркетинговата си политика спрямо новите практически предизвикателства по отношение на прецизността, качеството и ефективността, с които се сблъскват производителите в четвъртата индустриална революция?

Предлагаме нови продукти, които са по-прецизни при по-висока скорост и позволяват по-висока производителност и по-ниски разходи при процеса на обработка.
В допълнение, предстои да въведем още нови услуги, които ще помогнат на клиентите ни в оптимизирането на производствените им системи.

Ще продължим и практиката си да обобщаваме тестовете на всеки инструмент с финален доклад, наречен DCR (Documented Cost Reduction). Той взема предвид не само цената на инструмента, но и жизнения му цикъл, както и експлоатационните разходи. Документът може да бъде полезен при въвеждането на нов инструмент в производствения процес.

Въпреки възможностите, които ни предлагат новите технологии, ние от SECO Tools вярваме, че хората са тези, които придават истинската стойност. Ето защо непрекъснато инвестираме и в уменията на нашия персонал да предлага най-добрите решения на клиентите. www.secotools.com


Вижте още от Машини


Top