РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Seco Tools , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Seco ToolsSIMPLY POWERFUL & POWERFULLY SIMPLE.

С My Pages всичко, което трябва да стои начело за кривата на производството, сега почива във вашата длан. От продуктoвите наличности до базата данни за металорежещи инструменти, това мощно приложение опростява рутинните задачи, така че да можете да се съсредоточите върху областите, които са съществено важни за вашия успех.

ВАШИЯТ РАБОТЕН ДЕН Е НА ПЪТ ДА СЕ ПРОМЕНИ

SECOTOOLS.COM/MYPAGES
SECO TOOLS SI D.O.O.
TEL +386 2 450 23 40
FAX +386 2 450 23 41
EMAIL: SECO.SI@SECOTOOLS.COM


Top