Секторен анализ на производството на пластмаси в България по данни от 2021 г. от IndustryInform

МашиниФирмени публикацииСпециален брой: Пакетиране и складова техника • 22.06.2021

Секторен анализ на производството на пластмаси в България по данни от 2021 г. от IndustryInform | Инженеринг ревю, снимка 1

 

Навременният достъп до качествена и изчерпателна информация е критичен за вземането на правилни решения. В областта на индустриалното развитие бързото получаване на такава информация позволява оптимално взаимодействие между заинтересовани звена в процеса на производство и пласмент на произведена продукция, привличане на инвестиции, коопериране. Качествената информация за индустриалното развитие се основава на разнообразни фактори, които се базират на естеството на производствените, изследователските, търговските и комуникационните процеси в него.

 

Защо IndustryInform?

IndustryInform е иновативна услуга (Data-As A-Service), опростяваща начина, по който собственици, мениджъри и производители получават данни за индустрията и развиват своя бизнес. През IndustryInform те могат да се информират за интересни възможности за оптимизиране и разрастване на бизнеса си, като пестят ценно лично и бизнес време и повишават ефективността и производителността си, в същото време намалявайки разходите за качествена, професионална информация.

Ежемесечните доклади на IndustryInform, посветени на различен сектор от българската индустрия, се базират на информация от сигурни източници, като например държавни агенции, международни организации, консултантски фирми и браншови асоциации.

 

Актуална информация за производството на пластмаси

Докладът за производството на пластмаси в България от май 2021 г. се основава на данни от Търговския регистър, Националния статистически институт и публично достъпна онлайн информация с актуалност от април и май 2021 г. Той включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектора, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия по финансови показатели, както и идентификация на предприятията с най-многоброен персонал. Освен преглед на предприятията докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на производството на пластмаси в България.

IndustryInform предлага и обобщен доклад, който съдържа само част от информацията за производството на пластмаси в България – териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектор Пластмаси, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на производство на пластмаси в България.

 

Поръчайте доклада или се абонирайте за услугата на:

www.industryinform.com – Доклади

IndustryInform е бранд на Мозайка ЕООД.

 

 


 

тел.: (+359) 885 796530                                   www.mozajka.co

e-mail: info@industryinform.com

 

 

 


Вижте още от Секторен анализ на производството на пластмаси в България по данни от 2021 г. от IndustryInform


Top