...

РЕКЛАМИ В брой 5, 2019


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Янев Инженеринг

В рамките на проект № BG16RFOP002-3.004-0049-C01 по ОП Иновации и конкурентоспособност Янев Инженеринг ООД закупи нова технология за фибролазерно рязане на метални листи, свързана с по-ефективно използване на ресурсите и намаляване на образуваните отпадъци.

Фибролазерът DURMA 6kw изпълнява бързи и прецизни рязания на метални листи на много тънки контури, благодарение ... още

ИНДУСТРИЯТА ГОВОРИ

Universal Robots, Славой Мусилек: Пазарът в региона е с висок потенциал

Universal Robots, Славой Мусилек: Пазарът в региона е с висок потенциал
Генералният мениджър за региона разказва за значението на пазара за глобалната политика на Universal Robots, както и за плановете и перспективите за развитие в България ... ощеОЩЕ ВОДЕЩИ СТАТИИ

Технологични новости при разходомерите

Технологични новости при разходомерите
Тенденцията е към използването на цифрова връзка за изпращане на данни към системата за автоматизация не само за промените в дебита, но и за други променливи, диагностика, калибриране и др. ... още

Интегрални сензори за температура, налягане, влажност и газове

Интегрални сензори за температура, налягане, влажност и газове
Статията е посветена на новостите при сензорите за температура, влажност, налягане, газове, както и за комбинация от тези величини. Разгледани са сензори в интегрално и хибридно (модулно) изпълнение за монтаж ... още

Top