Семинар акцентира върху помпи с тежки приложения

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2005

Техника на Habermann, Munsch и Emmerich представи Херметик-Пумпен

От 19 до 21 октомври т.г. Херметик-Пумпен бе домакин на първия семинар, организиран от представителството на немската компания в страната. Свидетелство за актуалността на избраната тема "Новаторски решения при изпомпването на агресивни и абразивно-агресивни течности в технологичните процеси" бе вниманието на специалисти от различни области на индустрията към дискутираните на събитието технически проблеми. За място на провеждане на семинара домакините бяха избрали хотел Лилия в комплекса "Златни пясъци". Събитието бе уважено от представители на металургичния бранш в страната, енергетиката, производството на строителни материали, химическата индустрия, рудодобивната промишленост и добива на инертни материали. "Постарахме се да представим най-новите технически тенденции в помпостроенето, предназначени за решаване на задачи, свързани с транспорт на агресивни и абразивно-агресивни течности. Градивната атмосфера, при която премина събитието, ни дава убедеността да го превърнем в традиционно", изразява удовлетвореността си от проведеното събитие Цветана Велкова, ръководител на представителството в страната.

Сред акцентите бяха химическите помпи от пластмаса

Събитието бе открито от Цветана Велкова, която запозна присъстващите специалисти със структурата и продуктовата гама на консорциума Hermetic-Pumpen. Специално внимание в семинарната програма бе отделено на хидравличните дълбачки Habermann, химическите помпи Munsch и бутално-мембранните помпи Emmerich.

Първата лекция на семинара бе посветена на бронираните помпи за транспорт на абразивни и абразивно/агресивни пулпове Habermann. Лекторът инж. Мартин Фернхолц от направление "Бронирани помпи" на Habermann постави акцента върху техническите специфики на бронираните помпи, които ги превръщат в подходящо решение на сложни и проблемни технологични задачи. "Немската компания Habermann е добре позната на специалистите от българската индустрия, основно със шламовите си помпи. Habermann е представена в страната от много години. През целия период Херметик-Пумпен предлага техническите изделия на Habermann на българския пазар в качеството си на търговско представителство", заявява г-жа Велкова.

Специална лекция на семинара бе посветена на центробежните химически помпи от масивна пластмаса, например PP, PVDF, PE-UHMW, PFA на немския производител Munsch. Продуктовото портфолио на компанията включва модели, предназначени за широка гама киселини и основи. Областта на приложение, конструкцията и техническите характеристики на химическите помпи на Munsch представи Ралф Нетлер, директор продажби на фирма Munsch Chemiepumpen. Компанията също е представена в страната от Херметик-Пумпен, обявиха домакините на събитието.

Демонстрирано бе автоматично управление на дълбачка

В програмата на събитието бе включена и лекция, посветена на хидравличните дълбачки на Habermann. Лекторът, д-р инж. Алберт Даниелс, директор производство "Хидравлични дълбачки" (земснаряди) на Habermann Германия, запозна гостите на събитието със техническите специфики и областта на приложение на дълбачките за добив на инертни материали и драгажна дейност. Г-н Даниелс подчерта, че всички възли, включени в конструкцията на дълбачките - багерни помпи, електро-пускови табла, цялата автоматика, се произвеждат в заводите на компанията Habermann. "Направлението "Хидравлични дълбачки" от производствената гама на Habermann представляваме в България от началото на настоящата година, въпреки дългогодишното сътрудничество между Habermann и Hermetic-Pumpen в областта на шламовите помпи", подчерта г-жа Велкова.

Огромен интерес сред гостите на семинара привлече демострацията на възможностите за дистанционно управление на хидравличните дълбачки Habermann. Алберт Даниелс осъществи сателитна връзка с командния център на компанията, откъдето работата на последното поколение дълбачки се управлява автоматично. Новостите в продуктовото портфолио на немската компания Emmerich бяха обект на презентацията, изнесена от инж. Райнер Аренц, директор на Emmerich. Компанията е специализирана в производството на бутално-мембранни помпи за абразивни и/или агресивни флуиди при високи работни налягания. Помпите намират приложение основно за зареждане на филтър-преси или за хидравличен транспорт. Представител за България на компанията Emmerich от тази година е Херметик Пумпен.
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top