Семинар дискутира АТЕХ директивите

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2006

ЕлНет организира семинар за аварийно осветление и експлозивна атмосфера

Сред събитията в бранша с тематика, провокирана от предстоящото присъединяване на страната ни към Европейския съюз, бе и семинарът, организиран от фирма ЕлНет. Събитието се проведе на 6 юли т.г. в хотел Ер София в град Ихтиман. Значителният интерес към събитието от страна на главни енергетици и специалисти по охрана на труда от индустриалния сектор бе обясним предвид актуалността на разгледаните теми - "Експлозивна атмосфера и АТЕХ директиви" и "Аварийно осветление".

"Присъствието на специалисти от най-големите индустриални предприятия в България, сред които Лукойл Нефтохим - Бургас, Винпром - Пещера, Риск Инженеринг, Балканфарма - Дупница, Енемона, ТЕЦ Марица, ИНСА ОЙЛ, Агрополихим и други, е свидетелство за успеха на семинара", заяви специално за сп. Инженеринг ревю Георги Бинев, технически директор на ЕлНет. В програмата на семинара бяха включени и лекции за продуктите на немската фирма CEAG, които ЕлНет предлага на българския пазар.

"Ще продължим с организацията на подобни семинари като част от стратегията за развитие на фирмата. Планираме следващата ни маркетингова инициатива да бъде насочена към големите проектантски фирми от страната", коментира маркетинговата политика на ЕлНет г-н Бинев.

АТЕХ директивите

Малко български специалисти знаят, че АТЕХ е абревиатура от френския термин ATmospheres EХplosives. АТЕХ директивите имат законов характер за всички членки на ЕС и отменят всички национални стандарти, бе съобщено на семинара. Приети са от Съвета на Европа и Европейския Парламент.

Първата Директива 94/9 EC (ATEX 95) е предназначена за производителите на съоръжения, работещи в потенциално експлозивна среда. "Най-важното, което следва да знаят българските специалисти, е, че съоръженията и системите за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, трябва задължително да имат ATEX сертификат", подчертават от ЕлНет.

Втората Директива 1999/92 ЕС (АТЕХ 137) е предназначена за работодателите. "Всеки работодател e длъжен да класифицира зоните, където съществуват предпоставки за възникване на експлозивна атмосфера. Работодателят е длъжен също да изготви документация и чертежи, доказващи, че е извършена оценка на риска на цялото предприятие", коментира търговският директор на ЕлНет.

"За съжаление, нивото на осведоменост сред българските специалисти не е високо. Българското правителство издаде две наредби, с които

узакони АТЕХ директивите в страната

още преди присъединяването ни към ЕС. Наблюденията ни сочат достатъчно красноречиво, че към настоящия момент наредбите не се спазват стриктно. Сред основните причини са недоразуменията, които възникват, предвид факта, че директивите не са преведени на български език, за разлика от съответстващите им наредби. Проблем е и това, че контролните органи не са строго дефинирани", допълва г-н Бинев.

Освен принципна информация за АТЕХ директивите и процедурите за въвеждане и изпълнение на регламентираните в тях изисквания, гостите на семинара се запознаха с предлаганите от ЕлНет електропродукти, предназначени за експлоатация в експлозивна атмосфера. Фирмата е представител за България на немската фирма CEAG, специализирана в производството на разпределителни и присъединителни кутии, прекъсвачи, контролни табла, електроразпределителни табла, щуцери и клеми и др. Всички електропродукти на CEAG притежават ATEX сертификат, увериха организаторите на семинара. "Плановете ни за развитие на бизнеса включват да разширим предлаганото от ЕлНет портфолио електропродукти с изделия и от други фирми, за да можем да обхванем пълния спектър от електросъоражения, предназначени за експлоатация в експлозивна атмосфера", заяви търговският директор на фирмата.

Аварийно осветление

В презентацията, посветена на аварийното осветление, бяха разгледани действащите стандарти, изискванията при проектиране, поддръжка и инспектиране на аварийно осветление, аварийни системи с осветители с автономно захранване, както и централни аварийни системи. "Постарахме се да обясним на клиентите ни, че проектирането на аварийните системи трябва да е съобразено със съответните европейски стандарти. Инсталирането на аварийно осветление далеч не е достатъчно, ако системите не се поддържат в добро експлоатационно състояние. Тези системи трябва де се тестват регулярно според изисквания, дефинирани от съответните стандарти", подчерта Георги Бинев. Най-лесни за поддръжка са интелигентните централни аварийни системи. ЕлНет предлага осветителни тела и системи за аварийно осветление на немската фирма CEAG от 2005 г.Ключови думи: Риск ИнженерингTop