Семинар на GE Consumer & Industrial и GE Energy

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2008

На 18 юни т.г. направленията на General Electric - GE Consumer & Industrial и GE Energy, съвместно с Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), бяха домакини на еднодневен семинар в хотел Хилтън. Тема на събитието бяха новите модулнозащитни устройства за сгради на GE и съвременните технически решения за когенерация и тригенерация. Събитието бе посрещнато с интерес от голям брой електроинженери-проектанти и представители на фирми, работещи в сферата на инвестиционното проектиране и консултантската дейност. В първата част на семинара присъстващите специалисти се запознаха с новото поколение миниатюрни прекъсвачи и дефектнотокови защити Fix well и с миниатюрните прекъсвачи Unibis с дизайн, редуциращ до 50% габарита на инсталационното табло. Втората част на презентацията бе посветена на когенерационните модули Jenbacher (0,25 - 3MW) за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и с решенията за цялостно енергийно обезпечаване на сгради (т.н. тригенерация - производство на електроенергия, отопление и охлаждане).Top