Семинар на GЕ показа новостите при управлението на машини

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2005

Годишният семинар на GE Optimization Services бе организиран от партньора Брайт Инженеринг

На 17 и 18 ноември 2005 г. в ку-рортния комплекс "Св.св. Констан-тин и Елена" се проведе традицион-ният годишен семинар, организиран от Брайт Инженеринг, партньор на GE Optimization Services за България. Гости на събитието бяха специалис-ти от големите индустриални обек-ти в страната, сред които предста-вители на топлоелектрически цент-рали, Агрополихим, Полимери, Нео-хим, Лукойл Нефтохим Бургас, Булгар-газ и др. Специални гости и лектори на семинара бяха Костел Доробанту, мениджър за GE Energy за Югоизточ-на Европа; Йоп Ангела, сервизен ин-женер в Global Control Service (GCS) Europe, и Йон Антонеску, сервизен инженер в Bently Nevada Румъния. Основни тематични направления на тазгодишното събитие бяха концепцията и техническите решения, които GE Optimization Services предлага за интегрирано управление на турбини и компресори, и платформата за събиране и управление на заводска информация System 1. В рамките на семинарната програма бе представена управленската стратегия на General Electric и спецификата на дей-ност на направлението Global Control Services.

Интегрирано управление на турбини и компресори.

Лекциите, включени в цикъла, бяха посветени на системите за управление; техническото обезпечаване и програмното осигуряване; инсталацията; наладката; пуска и други възможности, обхванати от платформата за интегрирано управление на турбини и компресори на GE Optimization Services. Специално разработен от компанията софтуер обезпечава всички необходими функции за управление на турбината или компресора. Управляващата система регулира скоростта и налягането на турбината на базата на сигнал от датчици, монтирани на зъбното ко-лело на ротора й. Точността на регулиране на скоростта, осигурявана от системата, е в границите на 5 оборота/минута, уверяват от GE. Управлението на клапите е реализирано чрез сервозадвижвания. Осигуреният контрол на входните клапи регулира потока на парата високо налягане в турбината. Контролер на системата управлява и редица помощни системи, чрез които се контролира степента на охлаждане, температурата на маслената система, състоянието на уплътненията и др. "Комплексното, динамично поведение на парните турбини и компресори изисква използването на гъвкава управляваща система, която да осигури прецизен контрол, мониторинг и защита. Контролерът Speedtronic Mark VI е специално разработен за управление на парни турбини", бе съобщено по време на семинара. Сред предимствата на контролера са лесният за работа човеко-машинен интерфейс, както и вградената самодиагностика на системата, която осигурява лесно и бързо откриване на проблема на системно или полево ниво. Контролерът Speedtronic Mark VI е съвместим със специалните приложения на GE за турбинно/компресорно управление. "Това позволява на оператора незабавен достъп до всички основни управляващи функции, разширени мониторингови възможности и множество допълнителни вградени функции, осигуряващи автоматична защита на турбината от различни проблеми срещу свръхскорост, загуба на масло или прегряване", заявяват от Брайт Инженеринг. Друга специфика на контролера е възможността за свързването му към управляваща система тип SCADA или DCS. Контролерите се характеризират с разширени комуникационни възможности, сред които с разпределени входове/ изходи, UDH и PDH Ethernet базирана мрежа.

Новата версия на System 1

Софтуерът за събиране и управление на информация, предназначен за подобряване управлението на технологичното оборудване и активите на производствените предприятия System 1, е разработен от Bently Nevada, поделение на GE Optimization Services. Представлява модулна мащабируема система с ар-хитектура от тип клиент-сървър. Най-новата - четвърта версия, на System 1 се отличава с разширени възможности за връзка, бе съобщено по време на семинара. "За разлика от по-старата версия, системата вече директно се свързва към хардуер Trendmaster чрез динамичен сканиращ модул. Друга специфика на System 1 е реализираната поддръжка на системата за защита 3500, с която комуникира посредством интерфейса TDI, като непрекъснато събира статични, динамични и времеви данни по Ethernet връзка. За улеснение на специалистите, системата разполага с вградена връзка с базата данни за лагери Bearing Expert на International Source Index. Сред новите възможности е и използването на System 1 във функцията на OPC клиент и/или сървър", заяви лек-торът. Специфика на най-новата версия на System 1 е и подобреният графи-чен интерфейс, включващ пакетите PLOT SESSIONS, VIRTUAL VIEW, MANUAL DATA ENTRY, PLOT ZOOMING, PLOT HEADERS, PLOT ANNOTATION, TRENDMASTER ENHANCEMENTS и др.
Top