Семинар на Кастива за вакуумтехника

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2006

Събитието бе насочено приоритетно към специалисти от хранително-вкусовата индустрия

На 11 април т.г. в Парк-хотел Москва се проведе семинар, тема на който бяха вакуумтехниката и приложението й в различни области на индустрията и по-специално в хранително-вкусовата промишленост. В рамките на събитието, организирано от фирма Кастива, бе представена техника на водещия производител на вакуумпомпи и компресори ELMO RIETSCHLE, познат на българските специалисти като Gardner Elmo Technology. Семинарът привлече вниманието на множество гости, сред които механици, енергетици, специалисти по автоматизация от областта на хранително-вкусовата, хартиената и преработвателната промишлености, както и специалисти от инженерингови фирми. Лекторите Владимир Григорук, отговарящ за пласмента на ELMO RIETSCHLE в Източна Европа, и Франк Вай, продуктов мениджър на ELMO RIETSCHLE, обърнаха специално внимание на тенденциите в развитието на вакуумтехниката и решенията на компанията за специални приложения.

В уводната част на семинара

специалистите от фирма Кастива, която е представител на ELMO RIETSCHLE за България, запознаха присъстващите гости с дългата история на немската компания. "Повече от 100 години фирмите Nash и направлението за вакуумтехника на Siemens, по-късно преименувано в Elmo vacuum technology, съществуват като независими компании. През 2002 г. двете фирми се обединяват под името Nash Elmo. Със своите изобретения и патенти компаниите са сред двигателите в индустриалната история. Сред патентите им са наложилите се в практиката и усвоени и от други производители технологии, сред които помпата с воден пръстен, помпата с конусовиден дизайн, първата система за принудителна вентилация на кондензатори и първата помпа със странични канали", заяви Катя Кирова, управител на Кастива. През 2004 г. Gardner Denver присъединява Nash Elmo, която продължава да работи на пазара под традиционното име Elmo. След обединяването на Gardner Denver с Rietschle от 2006 г. пълната производствена гама на компанията се предлага под името ELMO RIETSCHLE", допълва г-жа Кирова.

"Ангажирахме вниманието на присъстващите гости с вакуумтехниката на ELMO RIETSCHLE, тъй като темата е изключително важна за българските фирми и техния шанс за налагането им в Европа. Освен в традиционни приложения като хартиената и печатарската индустрия, общото машиностроене, пневматичния транспорт, дървообработването и т.н., използването на вакуумпомпи и компресори в други области има важна роля при спазването на браншови норми и с цел гарантиране качеството на крайния продукт", коментира инж. Станислав Няголов от Кастива. "Такива области на приложение са например производството на напитки, минерална вода, бира, шоколади, консерви, изобщо хранително-вкусовата промишленост със строгите й санитарно-хигиенни норми и изисквания към материала на съоръженията. В нашия фокус са и отрасли като фармацевтика, водоподготовка, енергетика и околна среда", допълва г-н Няголов.

Тема на семинара

бяха всички основни групи от продуктовото портфолио на ELMO RIETSCHLE. Лекторите запознаха българските специалисти със C-серията роторно-палцеви помпи (CLAW), отличаващи се със сух принцип на работа, отсъствие на механично триене, широк диапазон на производителност и висок КПД. В рамките на семинарната програма бяха разгледани и радиалните вентилатори и вакуум-помпите от серия F, характеризиращи се със сух принцип на работа, компактни габарити и широка област на приложение. Обърнато бе внимание и на G-серията вакуум-помпи и въздуходувки със странични канали. Сред техническите им специфики са безшумна работа, минимални сервизни разходи, т.нар. сухо изпълнение, конструкция с отсъствие на механично триене. Отличителни специфики на L серията помпи с воден пръстен, по думите на лекторите, са минималните сервизни разходи, компактният моно-блок дизайн, специално разработен за корозивни среди. Друга серия от широката продуктова гама на компанията - R, обхваща вакуум-помпи и въздуходувки с овални бутала (Roots). Тези помпи се отличават със сух принцип на работа, отсъствие на механично триене и възможност за приложение като booster помпа. Лекторите не пропуснаха и S-серията винтови вакуум-помпи, която освен с характерния и за други помпи на компанията сух принцип на работа и с отсъствието на механично триене, се характеризира с ниска температура на компресия и нелинейна винтова конструкция. Представянето на продуктовото портфолио на ELMO RIETSCHLE завърши с V серията вакуум-помпи и въздуходувки с въртящ се шибър, които са с висок коефициент на полезно действие, компактен дизайн и, според лекторите, са най-масово разпространени.
Top