Семинар на Компетентен център МЕТАЛ

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2011

 На 9 юни т. г. Компетентен център МЕТАЛ при Технологичен център София организира семинар за мениджъри и ръководен персонал от металообработващата и машиностроителната индустрия. Лектори на събитието бяха Юрген Айзеле и инж. Керстен Йон, ръководител на Компетентен център МЕТАЛ. Акцентът в семинарната програма бе поставен върху настоящата ситуация в машиностроителния бранш и начините, по които българските фирми могат да постигнат статута на дългосрочен доставчик на чужди фирми и да устоят на международната конкуренция. „През последните няколко месеца икономиката в немскоезичните държави се възстанови значително от кризата. Германия постига към момента икономически растеж от 3,6%. Особено машиностроенето се радва отново на пълно натоварване и търси производители в чужбина, които могат да бъдат доставчици. Ние си зададохме въпроса, какви са причините българските фирми само в редки случаи да получават поръчки от австрийски, немски или швейцарски компании. Ако се концентрираме върху цените като определящ фактор, би трябвало българските дружества да предлагат по-атрактивни цени, отколкото други източноевропейски конкуренти. За съжаление, често се оказва точно обратното. Освен това, качеството и спазването на срокове също не се оказват на ниво. Приели ли сме тук, в България, златното правило, че “клиентът е цар”?”, коментира г-н Керстен Йон в обръщението си към присъстващите специалисти.
В първата част на семинара участниците изслушаха доклад на тема „Конкурентоспособни производствени пътеки за металообработващи предприятия и производители на форми”, в който инж. Йон изясни важни аспекти от изискванията към българските производители, особеностите на вътрешните процеси в модерното производство и начините за повишаване на конкурентоспособността. Във втората част на лекционната програма Юрген Айзеле представи темата “Българските фирми - от добрата презентация пред западноевропейските клиенти до перфектното изпълнение на поръчките”. В словото си г-н Айзеле акцентира върху подходящия информационен и рекламен материал, установяването на контакти и изграждането на добра комуникация с клиента, и наблегна върху надеждността при изпълнението на крайните срокове и качеството на продукцията.
В рамките на семинара всички участници имаха възможност да представят накратко дейността на компанията си и да обменят опит в решаването на общи проблеми. В заключителната част на мероприятието бяха представени практически примери за изграждане на партньорства с чужди фирми.Top