Семинар на ПроСтрийм Груп за минната индустрия

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2007

На 16 март т.г. в административната сграда на Мини Марица Изток в град Раднево се проведе семинар, насочен тематично към съединители на компанията Voith, специално разработени за приложение в минната индустрия. Домакин на събитието бе фирма ПроСтрийм Груп, партньор на немския производител Voith за България. Гости на презентацията бяха специалисти от Мини Марица Изток, включително ръководители на отдели Механичен и Енергиен от рудници Трояново 1, Трояново 3 и Трояново Север, както и началник цех Механична работилница към рудник Трояново Север. В рамките на събитието бяха разгледани турбосъединителите на Voith с постоянен обем на работния флуид, както и хидродинамични съединители с приложение при лентови транспортьори и при пуск на асинхронни двигатели. "Широката гама от съединители на водещия немски производител основателно предизвика интереса на присъстващите специалисти, всеки от които имаше възможност да се запознае отблизо с нови и традиционни продукти на Voith за приложение в рудници. Съществуват сериозни предпоставки да се твърди, че подобен тип оборудване може да намери широка пазарна реализация в страната, тъй като разработките на Voith позволяват интегриране на съединителите както във вече съществуващи, така и при изграждане на нови задвижващи единици", коментират резултатите от проведеното събитие организаторите.
Top