Семинар на Шнайдер Електрик България представи нови решения в индустриалната автоматизация

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2010

На 10 и 11 ноември т. г. Шнайдер Електрик България бе домакин на традиционния годишен семинар по индустриална автоматизация. Събитието се състоя в хотел „Орфей”, курортен комплекс Пампорово. Лектори на семинара бяха Камен Чолаков, специалист в Центъра по автоматизация на Шнайдер Електрик в Прага, Едуард Бодор, инженер ИТ приложения в Шнайдер Електрик Румъния, Петър Николов, Димитър Белчев, Иван Ганев, Димитър Иванов, Александър Катошев и Николай Найденов от Шнайдер Електрик България. Партньори и клиенти на компанията от цялата страна се запознаха с новостите в офертата на Schneider Electric и участваха в разнообразни работни групи и продуктови демонстрации.
Представени бяха новият Vijeo Designer, новото поколение индустриални компютри Magelis, новости в процесната автоматизация UnityPro v5.0 и новата концепция за програмиране на машини SoMachine. „SoMachine е първият софтуер за програмиране, който позволява в единна среда да се конфигурират контролерите, моторните регулатори, сервозадвижванията и човеко-машинният интерфейс. Това е нова гъвкава платформа за управление, предназначена специално за производителите на машини, която улеснява разработката и намалява времето до старта на машината при крайния клиент”, заяви инж. Чолаков, след което демонстрира начина, по който единната софтуерна платформа SoMachine съчетава четири управляващи хардуера – програмируем контролер, HMI контролер (PLC + HMI в един корпус), интегрирано PLC в честотен регулатор с контролер и PLC за сервозадвижвания.
В представянето на HMI офертата на Шнайдер Електрик бяха показани новите малки дисплеи Magelis STO и STU. Чрез нагледна демонстрация на Magelis STU, специалистите се запознаха с пълната функционалност на софтуера за конфигуране на големи дисплеи – Vijeo Designer v.5.1.
В областта на процесната автоматизация бяха презентирани новостите в софтуера Unity Pro версия 5.0, сред които FDT DTM контейнер, който позволява всяко устройство, независимо от производителя, да бъде конфигурирано и управлявано през стандартния клиентски интерфейс. Сред новите показани устройства бяха входно-изходни модули и нов RTU модул за контролера M340.
Инж. Димитър Иванов и инж. Иван Ганев представиха честотни задвижвания от серията 32, специално предназначени за производителите на машини. „Altivar 32 е нов честотен регулатор за синхронни и асинхронни електродвигатели, който притежава ATV logic - вграден програмируем контролер. Налице са и вградени функции за безопасност, които са сертифицирани по SIL-3, както и вграден Bluetooth, предназначен за настройка през мобилен телефон, посредством софтуера SoMove Mobile. Lexium 32 e нова серия сервозадвижвания, предназначена за управление на серводвигатели с възможност за управление по основните интерфейси за комуникация. Концепцията на всички продукти от 32-ра серия е да улесни максимално производителите на високотехнологични машини”, заявиха лекторите.
Платформата Infrastruxure, която позволява изграждане на гъвкави решения за обезпечаване захранването на поточни линии, сървърни зали и центрове за обработка на данни бе представена от инж. Петър Николов, директор ИТ на Шнайдер Електрик България, и Едуард Бодор.
Присъстващите специалисти се запознаха и с решенията за енергиен мениджмънт на Шнайдер Електрик. Инж. Димитър Белчев изложи предимствата на системата Powerlogic, като акцентира върху резултатите от икономията на енергия в промишлените предприятия. „Спестяват се от 2 - 4% от сметките на завода, благодарение на знанието къде и как да се използва енергията; от 2 до 5% от оперативните разходи, с оптимизирано използване и елиминиране на излишните покупки на оборудване; до 10 или повече процента в производителност и възможност за намаляване на престоя. Освен това се оптимизира прогнозната консумация чрез автоматично събиране на данни за разходите в производството, използване на импулсни входове за разходи на вода, въздух, газ, пара и съхранението им във файлове с регистри в апарата и други”, заяви инж. Белчев.
Интерес сред аудиторията предизвика презентацията на внедрената система за енергиен мениджмънт ION Enterprise в Челопеч Майнинг. Инж. Петко Иванов, главен енергетик в компанията, демонстрира работата на системата в реално време, посредством отдалечен достъп през интернет. „Благодарение на внедрената система Челопеч Майнинг реализира значителни спестявания, следствие на подобреното прогнозиране на заявените количества електроенергия. Подробната информация за енергийната система на компанията, генерирана от ION Enterprise дава възможност за адекватна превантивна поддръжка”, добави инж. Иванов.Top