Семинар на Siemens и КИИП София за хидравликата в ОВиК системи

СъбитияСп. Инженеринг ревю - брой 8, 2012

На 1 ноември т. г., Siemens направление Сградни технологии, съвместно с КИИП Регионална колегия София-град, организира семинар на тема “Хидравлика в ОВиК системи”, който се проведе в хотел Хилтън, София и бе насочен към ОВиК проектанти. Гост–лектор беше независимият консултант Хелмут Зaйферт, Австрия – специалист в областта на хидравликата в ОВиК системите.

Семинарът беше открит от инж. Александър Стоянов, ръководител направление Сградни технологии в Siemens България, който представи компанията и дейностите на направлението. “Идеята ни като организатор е да подпомогнем работата на проектантите в процеса на проектиране, оразмеряване и избор на подходящи компоненти за ОВиК инсталациите, за осигуряване на оптимални хидравлични условия”, сподели той.

Бяха разгледани основни хидравлични схеми на отоплителни инсталации по отношение на производство, разпределение и топлоотдаващи кръгове, както и техните основни компоненти, работно поведение и начините за разпределение на енергия. Внимание беше обърнато на работата на ОВиК системите при пълен и частичен товар с/без контрол над циркулационните помпи, на характеристиките на помпи и инсталации, проектирането при пълно или частично натоварване, работа при постоянни и променливи дебити в системите. Бяха разгледани спецификите и изходящата мощност на топлообменниците, тяхната линейност и характеристиките на системата, както и особеностите на вентили и задвижки, оразмеряването на вентили за различни ОВиК системи и начините за неговата проверка.

Г-н Зайферт представи и възможностите за проектиране при пълна и частична експлоатация, както и постоянни и променливи дебити. Обсъдено беше разпределението на температурата и бяха дадени примери за проверка на ОВиК системи. Специално внимание беше обърнато на баланса на хидравличните системи, беше направено и сравнение между баланс вентил и CombiValve вентил с управление на диференциално налягане.

Семинарната част приключи с представяне на възможностите на програмата за избор на продукти на Siemens - HIT (HVAC Integrated Tool). Демонстрация на работа с HIT беше направена от Димитър Крушовски, инженер продажби ОВК системи в Siemens, направление Сградни технологии.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top