Семинар обсъди актуални проблеми във ВЕИ сектора


Българска Фотоволтаична Асоциация (БФА) е сдружение на повече от 50 български и чуждестранни компании, активни в соларния бранш. Tя участва в процеса по приемане на нов Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ). БФА поддържа активни контакти с държавните институции в сектора на енергетиката, с енергоразпределителните дружества, както и с други бизнес сдружения и с екоорганизации.

БФА е активна и на Европейско ниво – като член на Европейската фотоволтаична  асоциация (EPIA), Асоциацията е партньор от българска страна в проекта на Европейската Комисия „PV LEGAL”. Той се провежда паралелно в 12 държави от ЕС и цели премахването на административни пречки пред изграждането на фотоволтаични инсталации. Резултатите и изводите от „PV LEGAL”ще бъдат представени през Юни 2010 г. в рамките на ВЕИ конференция в столичния хотел „Шератон”.

На 9 февруари т. г. Българска фотоволтаична асоциация организира семинар на тема „Митове и факти за развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България". Обсъдени бяха основните проблеми пред инвеститорите и производителите на възобновяема енергия, както и належащите промени в нормативната база и държавната политика. "Крайно утежнените административни процедури, наличието на спекуланти на пазара, както и проблемите при свързване с електропреносната мрежа на НЕК, са сред най-често срещаните проблеми пред инвеститорите във възобновяеми енергийни проекти. Това е и причината фотоволтаиката да не е достигнала необходимото ниво на развитие в България", заявиха участниците на семинара.
„Насърчаването на ВЕИ следва да даде възможност на икономическите субекти да реализират определена доходност", сподели Стефан Йорданов от Соларпро. „Важно е един ВЕИ проект да се разглежда като ценна книга, т.е. да обещава генерирането на определена възвръщаемост в дългосрочен план". Сред предложенията, изнесени на форума бе и фиксирането на тарифата за изкупуване на енергия от ВЕИ за срок от 25 години, което би гаранирало възвръщаемост на инвестицията в проекта.
Новият брой 1/2019

брой 1-2019

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Тенденции в дигитализацията на ХВП

Тенденции в дигитализацията на ХВП

Чрез внедряване на широка гама иновации в областта на информационните и комуникационни технологии в производствата си компаниите в хранително-вкусовия отрасъл се стремят да увеличат икономическия си потенциал и да отговорят ... още
Прахови покрития

Прахови покрития

Ръстът на пазарите в областта на производството и строителството, съчетан с увеличаващото се търсене на по-устойчиви решения, създават нови възможности за праховите покрития ... още
Регулатори на налягане за водоснабдяването

Регулатори на налягане за водоснабдяването

Доброто управление на налягането в системата е едно от многото решения за намаляване на загубите на вода и обикновено е най-икономичният подход ... още
Ограничаване на загубите в електроснабдителни мрежи

Ограничаване на загубите в електроснабдителни мрежи

Внедряването на интелигентно измерване и инсталирането на сензори правят достъпни големи обеми оперативни данни, а изкуственият интелект и информационните технологии ... още
Полимерни зъбни предавки – част 2

Полимерни зъбни предавки – част 2

Продължението на статията поставя акцент върху различните сфери на приложение, както и върху някои технологични особености и специфики при тяхното производство ... още
Новости при резбонарязването

Новости при резбонарязването

Нарязването с метчик е един от традиционните методи за изработване на вътрешни резби в съществуващи отвори. Макар методът да се прилага отдавна в практиката както ръчно, така и машинно съвременните достижения в механичната обработка го превръщат в гъвкава ... още
Безжични компоненти за IoT приложения

Безжични компоненти за IoT приложения

Статията е посветена на елементната база за бурно развиващия се Wireless Internet of Things сегмент. Разгледани са: технологии за IoT; специализирани интегрални схеми; безжични микроконтролери за IoT; безжични сензори и мрежи; модеми; приемо-предаватели, безжични модули, китове и възли ... още
Оборудване за подстанции СН/НН

Оборудване за подстанции СН/НН

Трансформаторните електрически подстанции СН/НН включват набор от устройства, предназначени за преобразуване на подаденото от разпределителната мрежа средно напрежение до стойности, подходящи за захранването на линиите за ниско напрежение… Трансформаторните електрически подстанции СН/НН включват набор от устройства, предназначени за преобразуване ... още

Top