Семинар представи проект за внедряване на RFID система в Кабелкомерс

СъбитияСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2011

На 19 май т. г. в Бизнес парк София се състоя семинар, посветен на пилотния проект за внедряване на RFID система в българско предприятие - RFID-ROI-SME. Събитието бе организирано от Асоциацията на българските софтуерни компании БАСКОМ, в качеството им на партньор по проекта, финансиран от Рамкова програма за Конкурентоспособност и иновации на ЕС. Презентацията имаше за цел да демонстрира предимствата от въвеждането на RFID технологията в малки и средни предприятия, да очертае нови бизнес възможности за иновативни фирми-доставчици на RFID в ЕС, както и да представи конкретно внедряване на технологията в две складови бази на фирма Кабелкомерс.
Семинарът бе открит от Мая Маринова, изпълнителен директор на БАСКОМ, която заяви, че същността на проекта е да се демонстрират реалните ползи от въвеждането на RFID технологиите в различни бизнес сектори, които след това да бъдат популяризирани сред широк спектър предприятия под формата на примери, най-добри практики и планове за въвеждане.
Презентацията на тема „Глобални стандарти GS1 за приложение на RFID” бе изнесена от Цвета Борисова, главен експерт в GS1 Bulgaria – част от световната организация с нестопанска цел GSI, която има над 30 години опит в глобалните стандарти и включва 108 национални организации. Г-жа Борисова представи глобалните стандарти за автоматична идентификация на продукти, транспортни единици, амбалаж за многократна употреба, локации, за електронен обмен на бизнес съобщения, както и за идентификация чрез RFID.
Г-н Филип Мутафис от Балкан Сървисис, компанията внедрила RFID система в складовата база на Кабелкомерс в Бургас и София, представи пред аудиторията основните предизвикателства при реализацията на проекта и очакваните ползи за клиента. „Проектът бе фокусиран върху проблема с големите барабани с кабели и по-малки инвентари в складовата база, които са трудни за следене и отчитане. Целта ни бе да усъвършенстваме и автоматизираме системата за управление на склада и да подобрим фирмената логистика. Интегрирахме специализирания мобилен софтуер с ERP системата Atlantis, така че информацията да е достъпна в реално време от всички потребители на компанията до ниво барабан/локация, посредством индентификация чрез RFID тагове”, заяви г-н Мутафис.
В края на семинара присъстващите се запознаха с продуктите и софтуерните решения, предлагани от фирма Оптим-ал, доставчик на оборудването и мобилния софтуер за проекта.ЕКСКЛУЗИВНО
Top