Семинар представи техника на Schenck

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2007

Разгледани бяха съвременни методи и средства за балансиране на машини

На 9 и 10 май т.г. в село Чифлик, община Троян, се проведе първият семинар, организиран от компанията Schenck RoTec и официалния им представител за страната - фирма АНТЕМ, за специалисти от различни сектори на промишления и енергийния бранш. Тазгодишното събитие, организирано в хотелски комплекс Балкан, уважиха представители на Спарки-Елтос, Елпром ЗЕМ, Елпром-Харманли, АЕЦ Козлодуй, Кремиковци, ВЕЦ Родопи, Неохим, Спартак, Асарел-Ремонт и други. Семинарът премина под надслова "За всеки ротор подходящо решение за балансиране с машини от фирма Schenck RoTec". Лектори на семинара бяха Петер Залцгебер, регионален мениджър за Източна Европа и Дитер Пайтер, ръководител направление Хоризонтални баланс машини в Schenck RoTec.

Първата презентация в семинарната програма бе посветена на

историята и пазарните позиции

на компанията Schenck RoTec. "Първата работоспособна машина за балансиране е създадена преди 100 години, през 1907 г. Днес обхватът на продуктите на Schenck обхваща от решения за балансиране на най-малките ротори, като турбинки за зъболекарски бормашини, до турбини за електроцентрали с диаметър до 7 м, от ценово изгодни решения за дребносерийното производство и областта на услугите до напълно автоматизирани системи в серийното производство. Днес Schenck са водещ производител на модерни технически решения за балансиране и диагностика. Компанията предлага за всички ротиращи и осцилиращи елементи широка гама от продукти и услуги за осигуряване на качеството. Изделия на Schenck RoTec се използват в областите автомобилостроене, електропромишленост, въздухоплаване, космически полети, производство на турбини, машиностроене и други.

Сред лекциите на семинара бе

основи на техниката на балансирането

в която бяха разгледани причините за възникване на дебаланс в твърди ротори, видовете дебаланс и начините за уравновесяването му. Тема на презентацията Определяне на допустимия остатъчен дебаланс на машините бяха изискванията, залегнали в стандарта ISO 1940 -1. "Класовете на качество на машините се определят в зависимост от типа на машината, експлоатационните обороти и допустимия остатъчен дебаланс", обяви лекторът. В лекцията Машини за балансиране с хоризонтална ос на въртене, тип НМ, бяха разгледани принципното устройство, начинът на задвижване на ротора, избора на оптимална скорост на въртене при балансиране, измерването и начините за корекция на дебаланса на ротора. "Този тип машини са калибрирани в завода-производител и за балансирането на един ротор е необходимо само да се въведат данни за геометричните му размери", коментират от АНТЕМ.

Като част от семинарната програма бе разгледан Smart Balancer -

уред за динамично балансиране на машини

в производствено състояние. Пред специалисти бяха представени методите за динамично балансиране в две равнини на ротори на машини в собствени лагери без демонтаж. Уредът Smart Balancer предлага възможности за измерване на общите вибрации на машини, в съответствие с изискванията на ISO 10816, провеждане на честотен анализ на вибрациите за диагностика на състоянието, осцилоскопна функция и други.

Акцент в разгледаната тематика бе поставен върху разясняване на основни положения от теорията и практиката на балансирането, в съответствие с изискванията на ISO 1940-1 с цел уеднаквяване на критериите.

Специално внимание лекторите отделиха върху същността на остатъчния дебаланс и стандартизираните единици за измерването му, методите за определяне на допустимата стойност на остатъчния дебаланс за различни видове машини, определянето на оптималните обороти на ротора за провеждане на процеса на балансиране, както и условията, които следва да се вземат предвид с цел коректно определяне стойността на дебаланса.
Top