Семинар представи тенденциите при абонатните станции

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2005

Събитието бе съвместна инициатива на Данфосс и НАСА-Д

На 8 ноември т.г. в зала МАТИ на Националния дворец на културата се проведе семинар, посветен на новостите в продуктовата гама на датската компания Данфосс. Домакини на събитието бяха специалисти от българския офис на Данфосс и официалният дистрибутор на компанията в страната НАСА-Д. Гостите на семинара - проектанти на отоплителни инсталации, бяха приветствани от г-н Красимир Богданов, търговски директор на направление "Топлофикационна автоматика" в Данфос ЕООД, който подчерта, че следваната през годинита пазарна политика е превърнала компанията от производител на компоненти в доставчик на цялостни решения в областта на отоплителната техника - в т.ч. и на абонатни станции. Отделни лекции, включени в програмата на семинара, бяха тематично насочени към децентрализацията на отоплителните инсталации, новите отоплителни панели на Данфосс, тип Convec и системите за хидравличен баланс на отоплителни инсталации.

Във връзка с тенденцията към децентрализация на отоплителните инсталации (технологично децентрализацията е възможна при новия тип строителство на многоетажни жилищни сгради, специално внимание бе обърнато на апартаментната абонатна станция (АС) Akva Multi TDP-F. Предназначена е за апартаменти, еднофамилни жилищни сгради или малки групи къщи. Управлението на абонатната станция се осъществява от многофункционален контролер с пряко действие тип AVTI, също производство на Данфосс. Отоплителният контур на станцията е разработен за подаване на топлинна енергия към двутръбна радиаторна система или към система за водно подово отопление. Битовата гореща вода (БГВ) се подгрява от топлообменника в станцията на проточен принцип. Контролерът осигурява приоритет на БГВ чрез комбинирано хидравлично и термостатично управление. Абонатната станция Akva Multi TDP-F е с мощност 15 kW за отопление и 41 kW за БГВ. Топлообменникът и тръбните връзки в станцията са от неръждаема стомана.

"Данфосс разполага с широка гама компактни абонатни станции за различни приложения. Тенденция в развитието им е свързана с непрекъснатото намаляване на габаритите на съвременните абонатни станции за децентрализирани отоплителни системи. Преди години бе немислимо дори да си представим, че една апартаментна абонатна станция ще има размера на формат А4 (297 х 210 мм). Тенденция в развитието на абонатните станции е и изграждането им на модулен принцип.", заявиха по повод насоките в техническото усъвършенстване на АС Красимир Богданов и Тодор Лангочев от Данфос ЕООД.Ключови думи: НАСА-Д, НАСА-Д, НАСА-ДTop