Семинар разгледа дефектнотокови защити

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2006

Семинар, посветен на гамата дефектнотокови защити (ДТЗ) на АВВ, организираха съвместно българският отдел на компанията, предлагащ продукти ниско напрежение, и дистрибуторът му АС-ДС. Събитието се проведе на 21 април т.г. в новооткрития шоу-рум на АС-ДС в град Плевен. Семинарът е част от поредица подобни мероприятия, организирани от АББ България в различни градове на страната, увери ни инж. Александър Стоянов, продуктов мениджър на дивизията Sace в АББ България.

Събитието бе открито от инж. Кънчев, съуправител на АС-ДС, който поздрави присъстващите на събитието проектанти с добре дошли и заяви, че практиката на фирмата е при изпълнението на сериозни проекти да работи основно с техника на АВВ.

В уводната лекция на семинара, лекторът Александър Стоянов припомни на гостите рисковете, с които е свързано използването на електрическия ток. Специално внимание бе отделено на действащата в момента нормативна уредба, отнасяща се за употребата на дефектнотоковите защити. "Два са нормативните документи, които имат отношение към разглежданата тема - Наредба 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, и Наредба 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби и сгради", подчерта лекторът. "В нормативната база се използва терминът защитен прекъсвач, когато се визира дефектнотокова защита", допълни той. Направен бе преглед на видовете дефектнотокови защити и принципа им на действие. "Според конструкцията си ДТЗ се класифицират в три основни вида - RCCB, или разединител с дефектнотокова защита; RCBO - комбинирано устройство автоматичен прекъсвач и дефектнотокова защита; и RCD-block, наричани още модули. Друг критерий за класифициране на ДТЗ е естеството на измервания ток на утечка. Според него, ДТЗ са три основни типа - АС (за нормални променливотокови вериги, без наличие на хармоници), А (за вериги, замърсени с хармоници или пулсиращи съставки на прав ток) и В (за вериги, замърсени с хармоници или пулсиращи съставки на прав продължителен ток)", подчерта лекторът.

Гамата дефектнотокови защити на ABB покрива всички видове и възможни приложения, стана ясно на семинара. Специално внимание лекторът обърна на продукти от серията F200, сред които тип В, подходящи за защита на UPS вериги, тип AP-R с повишен имунитет към пренапрежения, тип AE с приложение при нужда от авариен дистанционен стоп. Акцент в представянето бе и дефектнотоковата защита F200 400 Hz, специално разработена за приложения с повишена работна честота. Акцент в програмата бяха и новите двойни двупосочни клеми на серията F200, които, по думите на инж. Стоянов, са без конкуренция на пазара.
Top