Семинар за BAXI Group на България Терм

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2007

Представени бяха съвременни технически решения на база възобновяеми енергийни източници

На 10 май т.г. България Терм представи пред дистрибутори, проектанти и строителни предприемачи компанията BAXI Group, с която си партнира на българския пазар. Събитието бе организирано в столичния хотел Принцес. В рамките на семинарната програма бяха разгледани стенни и подови газови котли, кондензационни котли, газови бойлери, газови конвектори и камини, котли на биогорива, термопомпи, слънчеви колектори и фотоелектрически системи, както и системи с горивни клетки, произвеждани от BAXI Group. Семинарът бе открит от инж. Николай Беловеждов, управител на България Терм, който обърна внимание на голямото значение, което BAXI Group отделя на непрекъснатото технологично и конструктивно развитие на произвежданите технически съоръжения. "BAXI Group е третият като мащаби европейски производител на газови уреди. Предлагаме изделията на компанията от 2004 г. и съдейки от експлоатационното поведение на изградени и функциониращи инсталации с техника на BAXI Group, имаме всички основания да твърдим, че техниката е с високо качество и съответства на съвременните изисквания за екологичност и енергийна ефективност", коментира за сп. Инженеринг ревю г-н Беловеждов.

Новости
в продуктовата гама

Специално внимание в семинарната програма бе отделено на модела стенен газов котел LUNA 3 COMFORT, който разполага с възможност за дистанционно управление, комбинирано със седмичен програмируем термостат. Организаторите информираха присъстващите специалисти, че произвежданата от BAXI Group гама кондензационни котли е разширена със стенни котли с мощности 75 и 100 kW. "Компанията е производител на подови кондензационни котли с мощност до 660 kW. BAXI Group е известна с голямото внимание, което обръща на използването на алтернативни енергийни източници. Инвестира в посока разработването на когенерационни системи, изградени на базата на микрогоривни клетки; двигатели с вътрешно горене на газ, както и на двигатели с външно горене, базирани на цикъла на Ренкин", заяви Николай Беловеждов. "Също така, всички газови котли за битови нужди на компанията вече се предлагат окомплектовани за свързване към слънчеви колектори. BAXI Group е производител и на котли на биогорива, включително дървесни отпадъци, пелети и зърнени култури, както и на термопомпи", допълва той.

Продуктови
акценти

Термопомпите на BAXI Group се произвеждат във Франция под търговската марка Chappee, бе обявено на семинара. Компанията предлага две гами - вода/въздух Exolia и геотермални термопомпи Stratea. Термопомпите въздух-вода са с отоплителни мощности до 17 kW и мощности на охлаждане до 16.5 kW. Коефициентът им на преобразуване (COP) варира от 3.80 до 4.18, съобщиха домакините на събитието. Геотермалните термопомпи вода/вода Stratea са с хоризонтален или вертикален колектор. Поддържат отоплителна мощност до 21,9 kW и охлаждаща мощност до 24,5 kW при коефициент на преобразуване (COP) 3.6. Произвежданите от BAXI Group слънчеви колектори са високоселективни медни и вакуумно-тръбни. "Предлагаме комплексни системи, включващи котел, колектори, бойлер и пълна автоматика", поясняват от България Терм.

Микрокогенераторите на BAXI Group се произвеждат в завода Senertec на Baxi Group в Германия. "Представляват двигател с вътрешно горене на газ, който произвежда електрически ток, а за отопление сe използва остатъчната топлина. Електрическата им мощност е 5,5 kW, а топлинната - 12,5 kW. Разработката на горивни клетки е на етап бета-прототипи, които се тестват в реални условия. Достигнатата електрическа мощност в момента е 1,5 kW, а топлинната - 3 kW", заяви г-н Беловеждов.
Top