Семинар за новости при индустриалните горелки

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2006

Калория представи най-новите модели горелки на RIELLO

На 12-ти юни тази година в столичния хотелски комплекс Царско село се проведе специализиран семинар, посветен на горелките с индустриално приложение от най-новата продуктова линия на италианската компания RIELLO. Срещата бе организирана от фирма Калория - партньор и изключителен вносител на продуктите на италианския производител в България. Основен лектор на събитието бе Андреа Балани, продуктов мениджър в RIELLO, Италия. Пред специалисти от дистрибуторски и партньорски фирми на Калория лекторът представи най-новите модели индустриални горелки, които RIELLO предлага на световните пазари и в частност в България. Паралелно с подробната техническа информация за конструктивните и приложните специфики на произвеждани от компанията индустриални горелки бяха анонсирани нови серии, които все още се намират на проектен етап. Ключов акцент от семинара бяха използваните материали и технологии при производството на новото поколение индустриални горелки. В тази връзка основно внимание бе отделено на

подсилените полиамидни влакна

с високи термични характеристики, заместващи почти изцяло алуминия в направата на горивните съоръжения. Благодарение на тази технология, горелките RIELLO са с намалено тегло и габаритни размери, което улеснява монтажа им и снижава общите ценови нива на крайния продукт, подчерта лекторът. Както поясни г-н Балани, навлизането на полиамидните влакна като материал е заимствано като технология от космическата и автомобилната промишленост. Основна причина за използването им при производството на горелки е доказаната им ефективност, заявяват от RIELLO.

Семинарът акцентира и върху друго технологично предимство - по-оптималното разполагане на отделните части на горелката вътре в корпуса й. Техническа новост, патент на RIELLO, е производството на модели горелки със специална кухина в предната част на корпуса. "Това дава възможност в процеса на работа горелката да се нагрява възможно най-малко от котела. А циркулиращият вътре в кухината охлаждащ въздух, от своя страна, предпазва електрическите части на съоръжението от пренагряване, увеличавайки по този начин живота и надеждността на горелката", подчерта г-н Андрея Балани.

Други производствени иновации, характерни за продуктите на RIELLO, засягат

вътрешната конструкция на вентилатора

Специално конструиран с обратен наклон на работните лопатки с цел значително ограничаване на въздушното съпротивление. "По този начин в сериозна степен се понижава консумацията на електрическа енергия, като в същото време горелката работи при по-ниски нива на генерирания шум. Допълнително, реализираната възможност за регулиране на скоростта на вентилатора дава възможност с новите модели на RIELLO да се постигне икономия на енергия в рамките на 35%. Горелките са оборудвани стандартно със средства за измерване и контрол на количеството кислород в димните газове", заяви лекторът.

Най-новите модели горелки на RIELLO се характеризират и с друга конструктивна новост - модулът за регулиране на горивната глава е монтиран в горната част на горелката. "По този начин, в процеса на регулиране не се налага да се сваля капакът на горелката. Техническото подобрение е създадено, за да се облекчи цялостното обслужване на съоръжението. Друг важен елемент, отличаващ горелките RIELLO, е изцяло

новата конструкция на горивната глава

Благодарение на нейното разработване, става възможно постигането на по-високи работни мощности. Както бе подчертано по време на подробната презентационна част на семинара, това предимство е съчетано с поддържането на ниски стойности на отделяните вредни емисии в атмосферата. "Също ключов показател, определящ високата съвместимост на горелките RIELLO с изискванията на европейските индустриални стандарти в областта на екологията", подчерта лекторът. В тази връзка бяха разгледани и направените подобрения при моделите горелки, работещи с мазут и други горива с висока плътност, позволяващи цялостно и ефективно изгаряне на горивото.

Като неизменна част от новата линия горелки на RIELLO бе отделено внимание и на използваните съвременни методи за управление на работата им чрез вграден електронен микропроцесорен модул, контролиращ съотношението гориво/въздух, както и възможността за връзка с компютър и дистанционно управление. Върху дисплея на този модул се извеждат всички параметри, характеризиращи работата на горелката, и се извеждат аларми за възникнали грешки и аварии. И не на последно място - интерфейс за отдалечено включване и управление на горелката.
Новият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top