Семинарът на Ханиуел България през 2009 г

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2009

Системният център за Европа на Honeywell вече е в България


  От 22 до 24 април т.г. в курортен комплекс Албена се проведе едно от най-наложилите се събития в областта на индустриалната автоматизация у нас - годишният международен семинар на фирма Honeywell. Верни на дългогодишните традиции, десетки инженери по КИП и А от различни индустриални предприятия, многобройни партньори и колеги на специалистите от българския офис на водещата мултинационална компания бяха гости на мащабното събитие. За първи път в историята на семинара, лекционната програма бе организирана в новоизградения хотел Фламинго Гранд. По отношение на неформалната част от събитието, домакините не изневериха на традициите и зарадваха гостите си с музикално-развлекателна програма в Казино Албена.
Голямата новина от семинара бе преместването на системния център на компанията за Европа в България, за което ще разкажем подробно в следващ брой на сп. Инженеринг ревю.

Развитие на продуктите и системите
Тематично събитието бе посветено на развитието на продуктите и системите, предлагани от Honeywell. Лекторът Вим Ван Роберик представи новостите в децентрализираните системи за индустриални приложения на компанията. Специално внимание бе отделено на съвременни методи за управление на енергийни обекти и по-специално на въглищни топлоелектрически централи. "Целта ни бе да покажем насоките, в които могат да се развиват вече внедрените системи за мониторинг и управление. Сред тях е обогатяване на информационното осигуряване, за да се осигурят необходимите условия за оптимално управление на технологичните процеси", подчерта лекторът. В рамките на семинарната програма бяха изяснени оптимизационните инструменти, поддържани от платформата Total Plant на Honeywell. Инж. Симеон Белорешки разказа за функционалните характеристики на вече изградени системи в ТЕЦ Марица Изток 2 и Единна операторна зала на Лукойл Нефтохим Бургас.

Всеки момент е благоприятен за автоматизация
За да разберем позицията на Ханиуел България по отношение на днешната икономическа ситуация, пазарните цели на компанията у нас и най-новите технически тенденции в областта на индустриалната автоматизация, се обърнахме към инж. Владимир Ангелов, мениджър на Honeywell за страната ни. "Смятам, че всеки момент е благоприятен да се инвестира в автоматизация. За съжаление, в българската индустрия, като правило, отсъства бизнес решението от страна на висшия мениджмънт, както и ентусиазъм от специалистите, заемащи ръководни инженерни позиции. Разбира се, има и добри изключения. В другите европейски държави и в Америка, решението да се инвестира в съвременни платформи за автоматизация се взема от висшия мениджмънт и се изпълнява надолу по веригата. В големите международни компании има изградени традиции в това отношение", подчерта г-н Ангелов.
"Индустриалните технологии не се развиват с толкова бързи темпове, както системите за управление. Знаете, през последните двадесет и пет години инвестициите в нови индустриални технологии у нас са малко. Добър пример е котелът с кипящ слой в ТЕЦ Девня. Въпреки това, по отношение на технологиите не сме изостанали толкова, колкото в нивото на автоматизация на процесите. Сред добрите примери у нас е Солвей Соди, където планово, последователно и целево се усъвършенства автоматизацията. Не са малко и примерите, в които към автоматизиране на технологията се пристъпва само по определена причина, например модернизиране на инсталацията. Въпросът се решава на парче, като най-често се внедрява цифрова система в нейната базова конфигурация", допълва Владимир Ангелов.

Безжичните технологии - крачка в развитието на автоматизацията
В отговор на въпроса ще променят ли безжичните технологии основите на съвременната индустриална автоматизация, г-н Ангелов заявява: "Разбира се. Вече и в България сме изпълнили три проекта за внедряване на безжични системи. Те са в ТЕЦ Марица-Изток 1 и Лукойл Нефтохим Бургас. Предстои пускането на подобна система и в Неохим Димитровград. Не можем да очакваме, че в един изграден завод ще се вземе решение съществуващите кабелни трасета да бъдат демонтирани в полза на безжичните системи. Но тези технологии категорично променят философията на индустриалната автоматизация и са най-голямата крачка в нейното развитие през последните години".
Като друга новост в областта на автоматизацията г-н Ангелов определя Asset Management решенията, както и практическото приложение на мобилните операторски станции.
Top