РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > СемоСемо, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СемоЧувствителност и решителност NVF1 - Многофункционален честотен инвертор С прилагането на PWM с пространствен вектор (SVPWM) и техниката за компенсация на мъртвата зона, инвертора притежава функции като автоматично пускане при подаване на захранването, моментално рестартиране при изключване на захранването, повторна синхронизация след проверка за загуба на скорост, автоматична компенсация при спадане на скоростта, работа при произволна линия, управление по константно напрежение, опит за възстановяване след повреда, работа при множество скорости, функция за енергоспестяване и др. Оборудван с RS232 и RS485 комуникационни интерфейси, той може да задоволи напълно различните изисквания на потребителя. Инверторът покрива IEC/EN 61800-2 и IEC/EN 61800-3 стандартите. Той може да се използва широко при електрически устройства за автоматично управление в металургията, нефтопреработката, механичните системи, хранителната промишленост, текстилната промишленост, хими- ческата индустрия, производството на хартия, печатарските машини, пакетиращите машини, вентилатори, водни помпи и др.

Top