РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Семо, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СемоВакуумни прекъсвачи Основни характеристики: • Номинално напрежение: 12kV, 24kV, 40.5kV • Номинален ток: 630А~5000A • Изключвателна способност: 16кА~50kA • Оперативно напрежение: 110V AC/DC, 220V AC/DC и по заявка на клиента • Тип – изваждаем/фиксиран • Механичен живот: 30 000 цикъла • Електрически живот: клас E2 • Голямо бързодействие • Висока надежност Изолатори: • Висящи изолатори с полимерна изолация от 10kV - 500kV • Подпорни изолатори с полимерна изолация 10kV - 252kV • Носещи изолатори за линии високо напрежение Вентилни отводи: • Металооксидни вентилни отводи с полимерна изолация • Металооксидни вентилни отводи с порцеланова изолация • Мрежи и системи с напрежение от 3kV до 500kV; • Работна температура: -40°C ~ + 40°C • Номинален разряден ток: 5kA, 10kA, 20kA • Разряден клас: клас 1, клас 2, клас 3, клас 4 Кондензаторни батерии 0,4-30kV Не съдържат полихлорирани бифенили и трифенили. Висока устойчовост на хармоници. Фирма Семо OOД е доставчик на изолатори и арестери за ДП НКЖИ - ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ВиК Кърджали и др. Фирма CHINT Electric Co Ltd. e световен лидер в производството на електроапаратура за ниско, средно и високо напрежение. За ЧЕЗ, фирма Семо ООД достави и пусна в експлоатация през 2013 г., силов трaнсформатор 110/20/10kV 63MVА, за подстанция “Фестивална”. Tрансформаторът захранва части от два столични квартала и Метрополитен. www.semo.bg

Top