РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Семо, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СемоСЕМО предлага интелигентни и иновативни РЕШЕНИЯ за ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ Уреди за енергиен мениджмънт на израелската фирма SATEC: PM 130 EH PLUS, PM 135 EH, EM 133, BFM 136. Специалистите от СЕМО са разработили софтуер енергиен мениджмънт. Предимства: • Възможност за интегриране на различен набор от мрежови анализатори, електромери и всякакъв тип устройства с комуникационни възможности. • Платформата дава възможност за изготвяне на справки за зададен период. • Потребителите могат да комбинират своите прибори в групи, както и да изготвят извлечения за тях. • WEB базираната система, в която клиентите могат да създават прогнозен график - 7 дни напред и да наблюдават разликите на своите прогнози. • „Billing“ система. • Потребителите имат и опция за въвеждане на цени за електроенергия и своевременно отчитане на свои клиенти. www.semo.bg

Top