РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 6, септември 2016 > РЕКЛАМИ В брой 6, 2016 > СемоСемо, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СемоСЕМО предлага интелигентни и иновативни РЕШЕНИЯ за ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ
Уреди за енергиен мениджмънт на израелската фирма SATEC: PM 130 EH PLUS, PM 135 EH, EM 133, BFM 136. Специалистите от СЕМО са разработили софтуер енергиен мениджмънт.
Предимства:
• Възможност за интегриране на различен набор от мрежови анализатори, електромери и всякакъв тип устройства с комуникационни възможности.
• Платформата дава възможност за изготвяне на справки за зададен период.
• Потребителите могат да комбинират своите прибори в групи, както и да изготвят извлечения за тях.
• WEB базираната система, в която клиентите могат да създават прогнозен график - 7 дни напред и да наблюдават разликите на своите прогнози.
• „Billing“ система.
• Потребителите имат и опция за въвеждане на цени за електроенергия и своевременно отчитане на свои клиенти.
www.semo.bg


Top