СЕНИ в нова сграда

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2007

На 19-ти януари официално бе открита новата сграда на фирма СЕНИ в град Варна, съобщиха за Инженеринг ревю инж. Сергей Василев и инж. Ангел Анегностиев, съуправители на фирмата. Сградата изпълнява административни, търговски и логистични функции. Фирма СЕНИ е специализирана в извършването на комплекс от кораборемонтни услуги. Дейността й е насочена и към индустриалния сектор. "Във фирмата работят висококвалифицирани специалисти, включително главни механици с дългогодишен стаж на български и чужди кораби, както и кадри на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", ТУ - Варна и ИУ - Варна, на което се държи в голяма степен сериозното развитие на фирма СЕНИ от основането й до днес", коментира предпоставките за пазарно утвърждаване на фирмата г-н Василев. "От 2000 г. разполагаме с внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000 в областта на корабното снабдяване, кораборемонта и търговията с индустриални продукти. Това е още едно свидетелство за отговорността и сериозността, които влагаме в работата си", допълва Сергей Василев.
Top