Сентилион предлага енергийноефективен сушилен шкаф на Totech


В рамките на международна търговска среща в гр. Дронтен, Холандия фирма Totech представи нова серия шкафове за изсушаване XSBD с иновативно динамично изсушаващо устройство с висока производителност U-5002, съобщиха  от Сентилион – официален представител на Totech за България.

„Новоразработеното изсушаващо устройство U-5002 постига нива на относителна влажност на въздуха под 0,5% RH, дори при температури от 60°C. При отваряне на вратата, влажността на въздуха се повишава над 5% RH, но се връща отново под 1% RH в рамките на няколко минути”, заявиха от Сентилион.

„По време на процеса на изсушаване новото устройство използва значително по-малко енергия от своите предшественици, при които изсушаващото вещество се е нуждаело от периодично регенериране (обикновено на всеки 6 часа). Сега, вече е възможно този процес да се управлява според нуждите, като посредством микропроцесор непрекъснато се наблюдава и контролира състоянието на веществото и се сравнява със зададени стойности. Силата на регенериращия процес, от своя страна, също е съобразена с индивидуално зададени стойности за остатъчна влажност.
Това води до драстично намаляване на енергийната консумация при шкафове, които рядко се отварят. По този начин, с регенериране само за около 15 минути може да се поддържа сушене в продължение на няколко седмици”, допълниха от компанията.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблоните за измерване на заваръчни шевове (на англ. weld gauges) са средство за инспекция на заварените конструкции – важна стъпка по отношение на качествения контрол и гарантирането на надеждността на ... още
Интелигентно управление на индустриални двигатели

Интелигентно управление на индустриални двигатели

Концепцията за интелигентно управление на двигателите не е нова, но намира приложение във все повече процесни и производствени системи с популяризирането на технологични платформи като Industry 4.0, IoT и индустриалния ... още
Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващите устройства са популярно решение за повишаване степента на автоматизация на струговите операции. Те са икономична и ефективна възможност за подобряване на производителността, която освобождава операторите да се фокусират върху други области на производствения процес ... още
Енергийна ефективност при металорежещи машини

Енергийна ефективност при металорежещи машини

Потребителите на металорежещите машини са изправени пред сложното предизвикателство да оптимизират оперативните си разходи, непрекъснато инвестирайки в повишаване на качеството и производителността. Ето защо намаляването на енергийното потребление на такива машини е сред водещите стратегии за подобряване на ... още
Индустриални системи за смукателна вентилация

Индустриални системи за смукателна вентилация

Ефективността на улавяне на замърсителите от системите за локална смукателна вентилация зависи от дизайна на чадъра, ориентацията му спрямо източника на замърсяване и от параметрите на потока отработен въздух ... още
Измерване на съпротивление

Измерване на съпротивление

Когато е нужно измерване на по-високи стойности на съпротивление над 100 Ω и не се изисква висока точност, може да се използва обикновен цифров мултимер, който работи на база метода на двата проводника ... още
Окабеляване на дейта центрове

Окабеляване на дейта центрове

Изготвянето на цялостна стратегия за полагане на кабелите за захранване и пренос на данни е от решаващо значение за осигуряване на непрекъсната работа, безопасност и ефективност на охлаждането ... още
Съвременни дисплеи

Съвременни дисплеи

Статията е посветена на новостите в технологиите и елементната база при дисплеите. Разгледани са основни видове дисплеи според структурата: течнокристални: с тънкослойни транзистори (TFT-LCD), графични, органични (OLCD), дисплеи с докосване (LCD touchscreen), светодиодни: микро (microLED display), прозрачни (Transparent ... още

Top