РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > СентилионСентилион, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сентилион• CENTILLION ELECTRONICS • • innovation, quality, customer support • Работна среда, Производство, Контрол • Оборудване от фирми-лидери в технологиите за електронен монтаж • Представителство • DPV ELEKTRONIK • VISCOM • SIEBTRONIC • EKRA • ASYS • TOTECH • ERSA • • HR 100 A Нова хибридна технология за монтаж и демонтаж на SMD компоненти, комбинация от инфрачервени лъчи и конвекционално нагряване VERSAFLOW i-CON2 AOI Системи за високоскоростен оптичен контрол след: нанасяне на паста монтиране на елементи спояване Настолни системи за автоматична оптична инспекция • София 1784, бул. "Цариградско шосе" • 7км, АТМ-Център тел: +359 2 439 88 80; факс: +359 2 974 47 52 • centillion@centillion.eu www.centillion.eu

Top