Сензори за визуално разпознаване и оценка на обекти

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 2/2022 • 28.03.2022

 

Мощността на система от камери с простотата на сензор

В съвременните технологии за автоматизация сензорите за визуална инспекция са не само неразделна част от процесите по асемблиране, производство и контрол на качеството, но са и средство за повишаване на ефективността. Това са камери със специфична за приложението технология за оценка, т.е. надеждни електронни "очи" на ниска цена с висока степен на интеграция.

 

От камера до сензор

Само допреди няколко години за визуалното разпознаване и оценка на обекти бяха необходими скъпоструващи камери. Благодарение на техническото развитие на компонентите все по-интелигентни функции могат да бъдат внедрени във все по-малки устройства.
Компактните сензори за визуална инспекция не само заместват системите с камери, но предлагат и допълнителни опции за приложение. Те се използват например за откриване на обекти с променливи позиции или форми, като заменят сложни сензори за близост или множество сензорни решения, като сензорни мостове, използвани за проверки на количеството в палети или каси.

 

Лесни за интегриране

Една от отличителните черти на сензорите за визуална инспекция е тяхната простота. Докато системите за обработка на изображения обикновено могат да бъдат интегрирани в производствения процес само от квалифициран персонал или с помощта на скъпоструващи външни интегратори, тези сензори могат да се използват без предварителни познания поради специфичното за приложението им естество. Лесно "настройване на параметри" вместо сложно "програмиране" е мотото. Готовите за употреба функционални блокове поддържат интегрирането в PLC. Ethernet интерфейс се използва за предаване на данни, настройка на параметри и отдалечена поддръжка. Освен това всички устройства имат превключващи изходи за сигнализиране на успешно тестване. Така че сензорите за наблюдение предлагат същата лекота на използване като двоичните сензори.

 

Здрави и компактни

Друго предимство: благодарение на високите си степени на защита и широките температурни диапазони сензорите за визуална инспекция на ifm могат в истинския смисъл на думата да бъдат доближени много до това, което всъщност се случва. Те се отличават и с особено висока степен на интеграция. За разлика от сложните решения за камери, всички необходими компоненти като осветление, оптика, електроника за оценка и изходна логика са интегрирани в индустриалния корпус. Задачи като контрол на качеството, наблюдение на количества в съдове или четене на 1D и 2D кодове могат лесно да се изпълняват на ниска цена с помощта на сензори за наблюдение на ifm.

 

Сензор за наблюдение Dualis Type O2D – откриване и проверка на обекти вече в едно устройство

Независимо дали става дума за откриване на контур или BLOB анализ, новият сензор за наблюдение O2D може да следи различни приложения за защита от грешки и проверки по време на целия производствен процес.

 

Четец на идентификационни кодове O2I

Днес баркодовете са широко използвани и на тях може да се гледа като на шрифтови стилове, които се четат от дясно на ляво. 2D кодовете кодират информацията в областта. Подобно на домино, се предава недвусмислена информация, която се чете от сензора за наблюдение O2I.

 

3D разпознаване на обекти със сензор тип O3D

O3D 3D сензорът сканира текущата форма в дълбочина. Повече от 23 000 измерени стойности на разстоянието могат да се използват за създаване на множество виртуални сензори, например за проверка дали една каса е пълна и с какъв вид бутилки.

  • Изключително надеждно потискане на задния фон

  • Точност при измерване

  • Лесни за настройка с бутони или чрез IO-Link интерфейс

  • Лесна връзка към компютър чрез Ethernet, Profinet и ModBus комуникация

  • Възможно най-доброто съотношение на пазара между предлагани възможности, качество и цена.

 


 

 

ифм електроник ЕООД
e-mail: info.bg@ifm.com
www.ifm.com


Вижте още от Автоматизация


Top