Сервизиране на металорежещи и металообработващи машини - част II

МашиниСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 5, 2010

Уважаеми читатели, в брой 3/ 2010 на сп. Инженеринг ревю ви представихме мнението на водещи български специалисти за сервизно-ремонтната дейност на предлаганите у нас металорежещи и металообработващи машини. Специалистите се обединиха около становището, че бързият и компетентен сервиз е сериозно конкурентно предимство на пазара на машини, както и че сервизните условия трябва да се превърнат в основен аргумент при решението за закупуване на дадена машина. Специалистите подчертават, че фирмите с авторитет държат на качествения сервиз и затова по един или друг начин са решили проблемите със сервиза. Категорични са, че купувачът следва да прецизира сериозно сервизния договор преди да вземе решение за покупка.
Експертите подчертават, че обезпечаването със собствен сервиз е най-добрата форма на сервизиране от страна на фирмата доставчик. Сериозните производители продават там, където могат да осигурят качествен сервиз. Заявяват, че в противен случай всеки производител може да навреди на името си, защото ако клиентът има проблем с машината и няма сервиз, това ще злепостави производителя и ще му създаде негативен имидж.
Освен централизиран сервиз, експертите препоръчват и изграждането на паралелни децентрализирани сервизни структури, които да съкратят времето за отстраняване на проблема и съответно - финансовите загуби на фирмата. С оглед на това се препоръчва и поддържането на склад на най-рисковите резервни части.
В повечето коментари бе спомената и отговорността на самия клиент към закупената от него машина и необходимостта от правилна поддръжка на оборудването. За целта са предвидени обучения за обслужващия персонал, ежедневна грижа за машината, профилактични прегледи и ремонтни дейности.
Засегнат бе и въпросът със сервизирането на машини втора употреба и трудностите при пускането им в експлоатация - липсата на документация, пневматични, хидравлични, електрически схеми, спецификации на бързоизносващите се части и др.
В заключение, експертите, включили се с коментар в статията, препоръчаха на своите колеги да използват качествени компоненти при сервизирането на машините и да залагат на надеждност в дългосрочен план.
След публикацията на материала, в редакцията се получи и коментар от фирма Бимекс Лимитид, който ви предлагаме в следващите редове.

Сервизът на машини създава нов бизнес потенциал
Сервизът на машини вече не е рутинна дейност, а стратегия, която изгражда и установява репутация, реализира нови продукти и създава нов бизнес потенциал. Въпросите в сервизирането все повече се отнасят не толкова към оптимизацията на самия ремонтен процес, колкото към новите технологични и информационни решения. Значително увеличение на производителността, непрекъсваема и безпроблемна работа, повишаване на качеството и точността на работата на машините могат да се реализират при редовна поддръжка, редовно сервизно обслужване и редовно текущо обучение на операторите на машините. С цел подобряване на обслужването, от съществено значение е и локализацията на сервиза в близост до индустриалните центрове.

Интелигентната поддръжка улеснява сервизирането
Новите високотехнологични машини на Mazak са оборудвани с функцията интелигентна поддръжка на обслужването, наблюдаваща статуса на сменяеми части като филтри, чистачи, история на работата на отделните възли на машината и др. Тази информация е важна за установяване, превантивно обслужване и сервиз, с цел избягване на аварийно спиране. При настъпване на времето за смяна, например на филтър, на екрана на машината се появява съобщение за необходимото обслужване и сервиз. Освен това, машините на Mazak са оборудвани със сензори "нервна система", които са в състояние да установяват и да реагират на промени в работната среда. Сред останалите им интелигентни функции са активен контрол на вибрациите, термичен щит, предпазен щит и 3D модел за интерференции, гласови съобщения и шпиндел с вградени сензори за наблюдение. Всички устройства подобряват както работата, така и сервизното обслужване на машината.
За по-добрата работа на сервиза на Mazak допринася и Европейският център за резервни части в Белгия. До основни точки в страните от Европейския съюз 97% от частите се доставят в рамките на 24 часа.
Технологичните и техническите центрове на Mazak в Европа, както и центърът при Технически Университет, филиал Пловдив, показват допълнителната подкрепа на Mazak към своите партньори – производители. В центровете се предлагат възможности за обучение, демонстрират се иновации, техните приложения и технически възможности.

Ботьо Георгиев, управител в Бимекс Лимитид
ЕКСКЛУЗИВНО

Top