Сейфтиъп, Иван Василев: Предлагаме гъвкави цялостни решения за безопасност на машини на все по-широк кръг от клиенти

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6/2023 • 27.09.2023

Предлагаме гъвкави цялостни решения за безопасност на машини на все по-широк кръг от клиенти | Инженеринг ревю, снимка 1

 

Иван Василев, управител на Сейфтиъп, пред сп. Инженеринг ревю

Как набира скорост стартъп компания, създадена в един от най-трудните за българския и световния бизнес периоди – пандемията? На какво дължите успехите си през тези няколко години и какви цели си поставяте от тук нататък?

Стартирахме дейността си с няколко проекта за оценка на риска и концепции за безопасност в съответствие с изискванията на Директивата относно машините (2006/42/ЕО). В процеса на работа някои от клиентите поискаха от нас да направим предложения за цялостно изпълнение, включително работни проекти, доставка на оборудване, инсталиране и валидиране. След успешното им завършване започнахме да предлагаме цялостна нова услуга за безопасност на машини – “Safety retrofit”. През август 2021 г. станахме официален партньор на водещия световен производител на системи за автоматизация и безопасност Pilz.

Малко по-късно през годината започна да се усеща ефектът на забавянето на доставките на електронни компоненти, който засегна бизнеса като цяло. За нас беше изключително предизвикателство да се изправим пред такъв глобален проблем. Въпреки трудностите успяхме да задържим клиентите, които имахме към онзи момент, и да привлечем нови, като разработвахме и предлагахме гъвкави решения и се кооперирахме с други компании. Именно през този период изградихме много партньорски взаимоотношения, включително и с фирми, предлагащи конкурентни технологии.

От тази година Сейфтиъп е ексклузивен партньор на Pilz за България. Това ни мотивира да продължаваме да защитаваме основните си принципи – компетентност, коректност, отговорност, и да разширим екипа си, за да можем да предлагаме инженеринговите си услуги и продукти на все по-голям кръг от клиенти.

Глобалната индустрия непрекъснато засилва фокуса върху безопасността на автоматизираните индустриални машини и процеси. Добре ли са запознати предприятията у нас с важността на този аспект и потенциалните ползи?

В България все повече компании започват да осъзнават важността и ползите от използването на безопасно оборудване и машини, но не всички знаят какво трябва да се предприеме, за да се постигне приемливо ниво на безопасност. Това важи особено за налични използвани машини, които разполагат с дълъг експлоатационен живот, но системите им за безопасност са морално остарели и не отговарят на съвременните изисквания. Именно тук се намесваме ние и съдействаме – както по отношение на използваните машини, така и при проектиране на нови системи – за преминаване на процеса и покриване на нормативните изисквания за СЕ маркировка.

Доста често производителите на машини разчитат на нас за изготвяне на подробен доклад за оценяване на риска, придружен от адекватни концепции за безопасност, с които да се съобразят при проектирането и производството. Заедно с това обикновено разработваме и методология, с която произведените вече машини да се изпитат и проверят по отношение на функциите за безопасност.

Крайните потребители традиционно изискват от нас да изготвим цялостен проект за модернизация и безопасност, да доставим и внедрим необходимите системи за обезопасяване, както и да определим постигнатите нива на изпълнение за функциите за безопасност.

С какви технологични решения се обезпечава машинната безопасност в модерните фабрики и производства? Какви са международните тенденции в областта и как очаквате да се развиват в бъдеще?

Нарастването на автоматизацията и роботизацията изисква все по-гъвкави решения за безопасност и пестене на място. Традиционните средства, като вратите със сензори за мониторинг и блокировка и релетата за безопасност, все по-често отстъпват място на специализираните системи за безопасност на врати (PSEN sg, PSEN sl, PSEN ml) и конфигурируемите контролери PNOZ multi или safety PLC системите PSS4000. В допълнение към светлинните бариери (PSEN op) и 2D (PSEN scan) скенерите, все по-голямо приложение намират и радарните системи PSEN rd, които са изключително подходящи за приложение там, където негативните въздействия в работната среда (прах, замърсявания, дъжд, искри или вибрации) ограничават използването на други решения.

В международен аспект предстои следващото голямо предизвикателство – след публикуване на Регламента относно машините (ЕС) 2023/1230 се очаква отмяна на действащата директива. Вече започна процес за адаптиране на европейските хармонизирани стандарти за безопасност на машините по отношение на съществените изисквания за здраве и безопасност – съгласно Приложение III от регламента. Освен преразглеждане на съществуващите стандарти се очаква и разработването на нови.
www.safetyup.bg

 

 

 

 


Вижте още от Машини


Top